Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Методичке збирке алгоритамских задатака представљају јединствен пут у учењу програмирања на коме се учи кроз праксу - писањем кодова који треба да одговоре на захтеве постављене у задацима. Решење које напишете за сваки од ових задатака можете аутоматски тестирати на нашем систему. Сами задаци пропраћени су детаљно објашњеним решењима, а сви главни концепти обрађени у Збиркама, било да се ради о основним појмовима или напредним техникама, корисницима су, поред решења задатака, приближени и кроз теоријске текстове, углавном смештене на почетке поглавља. Задатке у Збиркама можете решавати у свим програмским језицима подржаним на Петљи, а поред тога понуђена су решења и објашњења најважнијих концепата за Пајтон (на основном нивоу учења) и С++/С# (на свим нивоима).

Основни ниво

У овој збирци налазе се задаци намењени почетним нивоима учења програмирања и припреме за такмичарско програмирање. Збирка представља колекцију решених задатака у три програмска језика, Пајтону, C++ и C#. Ову Збирку препоручујемо ученицима средњих школа који уче програмирање, такмичарима у основним школама и свима који самостално желе да почну са учењем алгоритамског програмирања.

Напредни ниво

Ова збирка представља колекцију решених задатака фокусираних на увод у напредније алгоритмe и сутрктуре података. Збирка је намењена онима који желе да се озбиљније посвете учењу алгоритмике (такмичари, студенти) и захтева потпуно владање програмским језиком и одређено предзнање из алгоритмике.

Збирка представља колекцију решених задатака који обухватају одабране алгоритме и структуре података за рад са графовима, анализу текста, алгебарске алгоритме (пре свега из области теорије бројева) и геометријске алгоритме. Збирка је намењена онима који су одлучили да се озбиљно посвете изучавању програмирања (студенти, такмичари, професионалци...). Решавање ових задатака захтева потпуно владање програмским језиком и значајно предзнање из алгоритмике.