Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Методичка збирка задатака из основа програмирања

Методичка збирка задатака из основа програмирања

Збирка је превасходно посвећена почетним нивоима програмирања и почетним нивоима припреме за такмичарско програмирање. Узраст ученика којима је збирка намењена није прецизно одређен јер се програмирање не изучава систематски током школовања, због чега се ученици различитих школа у различитим узрастима сусрећу са основама програмирања. У односу на постојеће школске програме области програмирања које Збирка обухвата треба да одговарају првој и другој години учења програмирања у средњој школи. Збирка тематски покрива програм такмичења из програмирања за основну школу које организује Друштво математичара Србије, пре напредних техника програмирања, иако укључује и поједине напредне технике. Збирку могу да користе ученици свих узраста (почевши од 5. разреда основне школе) који почињу да се припремају за такмичење из програмирања, а немају значајно програмерско предзнање.

Дакле, циљна група Збирке су ученици средњих школа у којима се програмирање изучава по специјализованим програмима, ученици трећег разреда гимназија природног, друштвеног и општег смера, такмичари основци, студенти који се први пут сусрећу са програмирањем, као и сви почетници заинтересовани за алгоритамско програмирање.

Збирка је доступна и у PDF формату.

Python

C++

C#