Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Тим фондације Петља


Teo Šarkić
Тео Шаркић
Председник управног одбора

Запослен у Microsoft развојном центру Србија од 2010. године и дугогодишњи стручни сарадник семинара Примењене физике и електронике у ИС Петница. Дипломирао на Електротехничком Факултету, смер Електроника, у Београду где је завршио и Математичку Гимназију. Пре Петље организовао рад портала БубблеБее.

Dragan Stojanović
Драган Стојановић
члан управног одбора

Мр Драган Стојановић од 2008. године је запослен на Рачунарском факултету у Београду као асистент. Рођен је 15.01.1954. године у Београду. Основну школу и гимназију завршио је у Бору, а Електротехнички факултет у Београду 1978. године. На истом факултету је магистрирао 1984. године са тезом “Одређивање параметара лавинског пробоја у п-н спојевима“. У Институту за нуклеарне науке Винча, Центар за перманентно образовање, почео је да ради 1979. год. Радио је на месту асистента, предавача, а затим и на месту директора Центра. Године 1993. прелази у предузеће CET Computer Equipment and Trade, doo. као директор предузећа.

Filip Marić
Филип Марић
члан управног одбора

Професор Математичког факултета у Београду, на ком је дипломирао 2002. и докторирао 2009. године у области аутоматског резоновања. Неколико претходних година је председник комисије за информатику Друштва Математичара Србије. Вишегодишње искуство у раду са млађом популацијом стицао је као наставник Рачунарске и Математичке гимназије у Београду. Активно је од самог почетка укључен у израду наставних материјала на порталу Петља.

Dragan Tomić
Драган Томић
члан управног одбора

Драган Томић је тренутно на позицији VP of Engineering у Databricks-у. Пре Databricks-a је радио скоро 25 година у Мicrosoft-y и био је један од кључних људи у локалном развојном центру. Драган је стручњак за базе података, клауд сервис и дистрибуиране системе. Завршио је универзитетско образовање у Америци, конкретно на University of Washington, Texas Tech University. Док је био на факултету био је такмичар (енг. ICPC) и један је од покретача Bubble Cup-a. Са радом Петље је упознат од самог почетка. Поред Петље такође је допринео стварању Иницијативе Дигитална Србија, Пупин Иницијатива и БИТ школи за преквалификације.