Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Сарадници Петље


Аутори


Filip Marić
Филип Марић
аутор материјала"Програмирање у пајтону, приручник за шести разред", "Програмирање у Пајтону, приручник за гимназију", "Програмирање графике помоћу Pygame,приручник за седми разред", "Програмирање графике помоћу Pygame,приручник за гимназију", "Збирка алгоритамских задатака из основа програмирања", "Методичка збирка алгоритамских задатака елементарне технике анализе и конструкције алгоритама", "Методичка збирка алгоритамских задатака одабрани алгоритми и структуре података", "Програмирање за први разред специјализованих ИТ одељења", "Програмирање за други разред специјализованих ИТ одељења"

Професор Математичког факултета у Београду, на ком је дипломирао 2002. и докторирао 2009. године у области аутоматског резоновања. Неколико претходних година је председник комисије за информатику Друштва Математичара Србије. Вишегодишње искуство у раду са млађом популацијом стицао је као наставник Рачунарске и Математичке гимназије у Београду. Активно је од самог почетка укључен у израду наставних материјала на порталу Петља.

Ana Kaplarević Mališić
Ана Капларевић - Малишић
аутор материјала "Збирка кратких питања из програмирања за шести разред", "Збирка кратких питања из програмирања за седми разред", "Синтаксни подсетник за Пајтон", "Збирка кратких питања из програмирања за гимназију"

Докторирала у области Рачунарских наука. Запослена као доцент на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу. Преко 20 година искуства у припреми ученика основних школа за такмичења из програмирања. Дугогодишњи уредник програмерске рубрике у часопису Тангента. Неколико година радила као технички уредник Математичког листа. Активни члан Друштва математичара Србије, тренутно на позицији одговорног уредника серија издања “Материјали за младе програмере”. 2007 . године је била лидер тима Србије и један од организатора Прве балканске јуниорске програмерске олимпијаде одржане у Београду. У периоду 2005-2011. члан Републичке комисије за такмичења из програмирања ученика основних школа. Од 2015. држи наставу у одељењима ученика средњих школа обдареним за рачунарство.

Milena Marić
Милена Марић
ауторка Видео лекција за шести разред, "Програмирање у Пајтону за шести разред", "Програмирање, збирка кратких питања за шести разред", "Пројектна настава за шести разред основне школе - рачунарство", "Програмирање у Пајтону за први разред гимназије", "Збирка кратких питања из програмирања за први разред гимназије"

Дипломирала на Математичком факултету 2002. године. Професорка математике и рачунарства од 2003. године. Аутор и коаутор неколико стручних радова из области примене савремених технологија у настави математике и рачунарства. Коаутор је неколицине акредитованих семинара од стране ЗУОВ-а за усавршавање наставника математике и рачунарства. Рецензент једне књиге о програмском језику Python. Активан члан Друштва математичара Србије.

Запослена у Деветој гимназији „Михаило Петровић Алас“ на Новом Београду

Dragan Mašulović
Драган Машуловић
аутор материјала "Анализа и презентација података у Џупајтеру", "Анализа и презентација података у Џупајтеру за осми разред", "Анализа података у Џупитеру и технике програмирања за други разред гимназије", "Програми за табеларна израчунавања за други разред гимназије", "Анализа података у Џупитеру, збирка кратких питања за други разред гимназије", "Технике програмирања, збирка кратких питања за други разред гимназије", "Програмирање, збирка кратких питања за осми разред", "Увод у програмирање у програмском језику C#"

Драган Машуловић је редовни професор Природно-математичког факултета у Универзитета у Новом Саду. Има богато искуство у поучавању математике и рачунарства, како ученика и студената који су посебно мотивисани за ове две области, тако и оних којима су математика и/или рачунарство неопходне помоћне дисциплине. Поред дугогодишњег рада на универзитету већ више од 20 година предаје рачунарске предмете у специјалним математичким одељењима у Гимназији "Јован Јовановић-Змај" у Новом Саду, док је у Истраживачкој станици Петница активан више од 30 година у разним својствима. Био је гостујући професор за Дискретну математику на Јоханес Кеплер Универзитету у Линцу. На Природно-математичком факултету у Новом Саду је био шеф Катедре за теоријске основе информатике, продекан за докторске студије и акредитацију, а сада је ангажован као Координатор радне групе за унапређење електронских сервиса.

Katarina Aleksić
Катарина Алексић
Аутор материјала "Приручник за пети разред"

Наставница је информатике у ОШ "Бранислав Нушић" у Београду. Верује да је то најлепши посао на свету. Залаже се за одговорно и смислено коришћење технологије у образовном контексту. Много размишља о својим ђацима и зато промовише рано програмирање и проблемску наставу, надајући се да ће њени ђаци развити храброст и слободу да мисле. У Министарству просвете, науке и технолошког развоја ради на позицији саветника министра за дигитализацију у образовању. Тренутно се бави оснаживањем школа за самопроцену дигиталне зрелости помоћу SELFIE инструмента, ревидирањем Оквира дигиталних компетенција наставника, организацијом обука наставника који предају у ИТ одељењима, имплементацијом програма "Школе за 21. век" и Knowledge Sharing програма.

Nevenka Spalević
Невенка Спалевић
аутор материјала "Практикум за пети разред"

Невенка Спалевић бави се ширењем информатичке писмености и алгоритамског начина размишљања више од тридесет година. Поред преданости послу професора програмирања у престижној Математичкој гимназији из Београда, била је сарадник часописа „Рачунари” и „Свет компјутера”, као и више радио и ТВ серија посвећених популаризацији рачунара и математике.

Била је члан комисија и координатор многих такмичења и ментор више екипа које су освајале награде на домаћим и међународним такмичењима из програмирања.

Аутор је књиге „Научите да програмирате уз Scratch”, која је у издању Ceta објављена 2018. године. Коаутор је књиге „Методичка збирка задатака из програмирања са решењима у Паскалу” која се користи у школама од 1989. године и уџбеничког комплета „Од играчке до рачунара” за први разред основне школе који је доживео 4 издања.

Jovan Popović
Јован Поповић
аутор материјала "Hour of code", "Приручник за JavaScript"

Програм Менаџер у Мајкрософт Развојном Центру у Београду, тренутно ради на водећим Мајкрософт базама података - Azure SQL Database и SQL Server. Дипломирао и докторирао на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. Предавач на водећим светским конференцијама у областима база података, рачунарских облака и Мајкрософт технологија, и аутор две књиге из области софтверског инжењерства. Аутор великог броја чланака и блог постова у области Мајкрософт технологија и едукације ученика у области програмирања, као и више open-source библиотека у области JavaScripta, C#.NET и база података.

Katarina Veljković
Катарина Вељковић
аутор материјала "Block-based programming - Make Code", "Програмирање микробит уређаја у мејккоду, приручник за 5. разред", "ИКТ и дигитална писменост за пети разред", "ИКТ и дигитална писменост за шести разред", "ИКТ и дигитална писменост за седми разред", "ИКТ и дигитална писменост за осми разред", "ИКТ, збирка кратких питања за пети разред", "ИКТ, збирка кратких питања за пети разред", "ИКТ , збирка кратких питања за шести разред", "ИКТ, збирка кратких питања за седми разред", "ИКТ, збирка кратких питања за осми разред", "Пројектна настава за пети разред основне школе - ИКТ", "Пројектна настава за шести разред основне школе - ИКТ", "Пројектна настава за седми разред основне школе - ИКТ", "Пројектна настава за осми разред основне школе - ИКТ"

Дипломирани математичар за рачунарство и информатику. Данас је запослена у Првој крагујевачкој гимназији и ради са талентованим ученицима из области математике и рачунарства. Проглашена је за најбољег едукатора Србије, и ушла је у Топ 50 наставника света. Освајала је многобројне награде у области образовања, аутор и реализатор је више програма стручног усавршавања из области учења на даљину, примене ИКТ у настави. Коаутор и рецензент неколико уџбеника за наставу рачунарства и информатике. Једна је од зачетника употребе Лего робота и роботике уопште у наставном процесу. Њен план часа где је коришћен робот у настави „Програмирање LEGO NXT робота у Microsoft Robotics Studio“ освојио је прво место на Мицрософтовом иновативном форуму наставника у Паризу 2007. године. Члан је радних група за израду наставних програма за основну школу и гимназију у области рачунарства и информатике.

Aleksandra Alorić
Aleksandra Alorić
ауторка материјала"Анализа (отворених) података"

Александра Алорић је научница запослена на Институту за физику у Београду у Центру за изучавање комплексних система. Дипломирала је и мастерирала теоријску физику на Универзитету у Београду, а докторирала примењену математику на Краљевском колеџу у Лондону. Поред истраживања социо-економских комплексних система Александра воли да се бави образовањем и промоцијом науке, она је руководитељка програма математичко-техничких наука у Истраживачкој станици Петница и једна од покретачица и координаторки Турнира младих физичара.

Svetlana Radlovački
Светлана Радловачки
ауторка материјала "Програмирање микробит уређаја у микропајтону, приручник за пројектну наставу за седми и осми разред"

Дипломирала на електротехничком одсеку Факултета техничких наука у Новом Саду 2001. године, на смеру рачунарска техника и управљање системима. Од 2002. године запослена у Школском центру “Никола Тесла” у Вршцу, као наставник електротехничке групе предмета. Велики љубитељ програмирања микроконтролерских платформи, аутор неколико стручних радова и чланака на ову тему. MIE Expert, представница Србије на Глобалном форуму иновативних наставника у Торонту 2017. године. Добитница више награда у области примене савремених технологија у настави.

Vesna Marinković
Весна Маринковић

Доцент на Математичком факултету Универзитета у Београду, на коме је 2006. године дипломирала, а 2015. године докторирала у области аутоматског резоновања. Коаутор једног уџбеника рачунарства и информатике за средњу школу. Наставник на неколико алгоритамских курсева на којима се труди да код студената развија алгоритамски начин размишљања.

Đura Pađan
Ђура Пађан
аутор материјала "Управљање електромеханичким моделима помоћу микробит уређаја - приручник за осми разред"

Дипломирао је на машинском факултету у Београду 2000. године на смеру за аутоматско управљање. Тема дипломског рада је била: “Управљање брзином једносмерном мотора аналогном техником”. Магистрирао је на истом смеру 2005. године са темом рада: “Пнеуматски вентили са ширински модулисаним алгоритмима управљања”. Наставник је технике и технологије и информатике у ООШ ”Владислав Рибникар” од 2001. године. Предаје технику и информатику у билингвалним одељењима. Од самог почетка рада Ђура уочава могућности за побољшање наставног програма и ради на томе. Свој рад назира на томе да је неопходно пронаћи равнотежу између практичног и теоријског рада. Уводи електронику, програмирање, интерфејс технологију у наставу много пре него што су се они појавили у наставном програму. Као резултат Ђура има ученике који са радошћу долазе на часове и уживају у свом раду. Током рада у школи са ученицима развија моделе машина управљаних рачунаром који су заправо роботи јер раде аутономно. Сматра да је подучавање двосмерна улица јер свако је наставник и свако је ученик. Схватање наставничког позива на овај начин је кључно за успех, јер наставници и ученици су равноправни сарадници на заједничком пројекту који се зове целоживотно учење.

Dalibor Todorović
Далибор Тодоровић
аутор материјала "ИКТ и дигитална писменост за пети разред", "ИКТ и дигитална писменост за шести разред", "ИКТ и дигитална писменост за седми разред", "ИКТ и дигитална писменост за осми разред", "Дигитална писменост, збирка кратких питања за пети разред", "Дигитална писменост, збирка кратких питања за шести разред", "Дигитална писменост, збирка кратких питања за седми разред", "Дигитална писменост, збирка кратких питања за осми разред"

Далибор Тодоровиц́ је дипломирао на Електронском факултету у Нишу на смеру Рачунарска техника и информатика. Ради као наставник рачунарске групе предмета у ИТ одељењу у Гимназији „9.мај” у Нишу. Члан је Педагошког друштва информатичара Србије. Аутор је и реализатор акредитованих семинара на тему примене дигиталних алата у настави. Ангажован је као експерт за израду Приручника за медијску писменост у оквиру пројекта „Подршка реформама медија у Републици Србији”, као консултант Бритисх Цоунцил -а на пројекту „Школе за 21. век”, као водитељ националних обука “Дигитална учионица / Дигитално компетентан наставник – увођење дигиталних уџбеника и дигиталних образовних материјала” и „Развој дигиталних компетенција”. Један је од Сциентиx амбасадора за Србију, амбасадор је програма Ерасмус +, као и eTwinning амбасадор. Члан је Управног одбора Science of Stage Србија. Добитник је више награда и признања међу којима су I, II и III награда „Дигитални час”, награда „STEM Ahead” European Schoolnet-а, као и И награда Европске комисије „eSkills for Jobs 2016” за изванредност у развијању дигиталних вештина кроз изузетност у употреби ИКТ-а у настави, иновативан начин развијања дигиталних вештина ученика и крос-курикуларни приступ у подучавању дигиталних вештина.

Аутори Групних Издања


Zbirka
Збирка алгоритамских задатака

Филип Марић, Нина Алимпић, Небојша Васиљевић, Душа Вуковић, Мијодраг Ђуришић, Станка Матковић, Јелена Хаџи Пурић, Милан Чабаркапа, Душко Обрадовић

Cpp
C++ за почетнике

Милан Вугделија, Филип Живковић, Мирослав Богдановић - Коши, Тео Шаркић, Душа Вуковић, Јелена Хаџи Пурић,
Задатке у приручнику радио BubbleBee тим

C#
Приручник за C#

Милан Вугделија, Филип Живковић, Мирослав Богдановић - Коши, Тео Шаркић, Душа Вуковић,
Задатке у приручнику радио BubbleBee тим

Algoritmi
Увод у алгоритме

BubbleBee Team

RAF
Увод у програмирање - Рачунарски факултет

Vukoman Stojanović,
Stefan Burgić,
Bojana Dimić Surla

Државна комисија за такмичења из програмирања


takprog
Државна комисија за средњошколска такмичења из информатике

Председник комисије: Марко Савић, Природно-математички факултет у Новом Саду
Потпредседник комисије: Никола Милосављевић, Природно-математички факултет у Нишу

Чланови:
Драган Урошевић, Математички институт САНУ, Београд
Слободан Митровић, МIТ, Кембриџ Масачусетс
Александар Златески, FAIR, Њујорк
Милан Вугделија, Петља, Београд
Душан Здравковић, Рачунарски факултет, Београд
Демјан Грубић, Google, Лондон
Марко Баковић, Palantir Technologies, Лондон
Иван Стошић, Природно-математички факултет, Ниш
Димитрије Ердељан, студент, Универзитет Кембриџ
Никола Јовановић, студент, ЕТH, Цирих
Никола Спасић, студент, Природно-математички факултет, Нови Сад
Владимир Миловановић, Факултет инжењерских наука, Крагујевац
Алекса Плавшић, студент, Рачунарски факултет, Београд
Алекса Милисављевић, студент, Рачунарски факултет, Београд
Филип Ћосовић, студент, Рачунарски факултет, Београд
Момчило Топаловић, студент, Универзитет Кембриџ
Владимир Миленковић, студент, Универзитет Кембриџ
Лазар Миленковић, студент, EPFL, Лозана
Никола Пешић, студент, Природно-математички факултет, Нови Сад
Алекса Милојевић, студент, Универзитет Принстон
Павле Мартиновић, студент Математичког факултета, Београд
Тадија Шебез, студент, Факултет техничких наука, Нови Сад
Младен Пузић, студент, Математички факултет, Београд
Игор Павловић, студент, Електротехнички факултет, Београд

takprog_osnovna
Државна комисија за такмичења из информатике у основној школи

Јелена Хаџи Пурић
Јасмина Добрић

BubbleBee Алумни


bbbee
Портал BubbleBee је развијен од стране људи који су запослени или су били на пракси у Мајкрософтовом развојном центру у Србији, а у изради садржаја су учествовали и запослени и сарадници Математичке и Рачунарске гимназије, других школа, Друштва Математичара Србије и Истраживачке станице Петница.

Андреја Илић (један од покретача BubbleBee портала),
Бојан Рошић,
Драган Томић,
Милан Новаковић,
Сава Чајетинац - дизајн,
Нада Крстић,
Милош Тодић,
Јелана Цветановић,
Иван Стојановић Кића (креирао прву верзију BubbleBee портала),
Милан Стојић,
Ђорђе Максимовић,
Влајко Стојановић,
Саша Поповић,
Тамара Летић,
Миодраг Радуловић,
Дејан Краковић,
Александар Томић Мегазорд,
Владимир Милошевић,
Павле Јосиповић,
Жељко Николичић,
Нинослав Петровић - Нине,
Драгана Топић,
Иван Вујић,
Момчило Васиљевић,
Ива Лазовић,
Стефан Николић - Ћони,
Вукашин Ранковић,
Никола Перин,
Андрија Јандрлић,
Ђорђе Нијемчевић,
Милош Анђелковић - Сторм,
Горан Лукић,
Александар Дамјановић Дацан,
Милан Вугделија,

Стефан Пекић,
Петар Лотреан,
Александар Ивановић,
Никола Пузовић,
Новак Новаковић,
Милан Мицић,
Милош Вучић - Bучко,
Исидора Јовандић,
Младен Пантић,
Марко Трифуновић,
Владимир Николић,
Петар Митровић,
Светлана Стнојевић,
Димитрије Филиповић,
Марија Гогић,
Андрија Јовановић,
Борис Грубић,
Демјан Грубић,
Душан Здравковић "Dux",
Милош Миловановић - МилМил,
Невен Тубић,
Горан Дубајић,
Марко Милојевић,
Владимир Нешић,
Данило Вуњак,
Никола Милосављевић Рамзи,
Никола Милосављевић НикМил,
Младен Радојевић,
Марко Живановић Мази,
Андреј Ивашковић,
Тео Шаркић,
Срђан Божовић,
Јован Поповић