Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Mali uvod u grafički korisnički interfejs

Mali uvod u grafički korisnički interfejs

Предговор

Мали увод у графички кориснички интерфејс - C# је написан са намером да послужи као допунски материјал за наставу у школама у којима се ова тема изучава. Ту се пре свега мисли на гимназије и њихова одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (у даљем тексту смер за рачунарство у гимназијама). Наравно, овај приручник се може користити и у другим школским и ваншколским програмима или самостално.

Како је графички кориснички интерфејс најчешће споредна тема у настави програмирања, у зависности од потреба, расположивог времена и интересовања, наставници и самостални читаоци могу из понуђеног материјала да изаберу примере који су им интересантни, а остале да изоставе.

Претпоставља се одређени ниво општег знања програмирања. Грубо правило за оријентацију је:

  • У делу о контролама се користе основни типови података и конверзије података. У великој већини примера се не иде даље од наредби гранања (if, switch). Изузетак су пример „Квиз”, у коме се користе и петље и низови, и пример „Налажење фајлова”, у коме се користе петље и листе.

  • У делу о цртању се користе још и петље. Низови се појављују само као константни низови, најчешће ради набрајања темена многоугла.

  • У деловима о анимацији и интеракцији се често користе још и низови, а понегде и листе. Матрице се користе само у примерима „Семафор”, „Шах - почетна” и „Слагалица15”.

Због потребног предзнања може бити згодно да се ова материја у целини прође након савладавања поменутих тема. Алтернативно, наставник може да одабере и употреби и раније неке примере који се могу радити већ након савладавања гранања, затим оне који користе петље и на крају оне са низовима и евентуално матрицама.

Примери су дати на језику C#, јер је то језик који се највише користи на смеру за рачунарство у гимназијама. Коришћено је развојно окружење Microsoft Visual Studio, које је у својој основној варијанти (Community Edition) бесплатно и може се слободно преузети са интернета. За практичан рад потребно је да и ученици имају инсталирано ово окружење на својим рачунарима. Од два типа апликација са графичким интерфејсом (Windows Forms и WPF) определили смо се за Windows Forms као знатно познатије у нашим школама и једноставније за почетнике.

У првом делу овог кратког курса можете видети како да креирате windows-forms апликацију у којој ћете користити контроле као што су дугме, поље за унос текста, мени, разни помоћни дијалози (за избор фајла, фонта, боје, датума итд.) и како да реагујете на промене у тим контролама.

У наставку је показано како се може направити цртеж или анимација и како се у анимираном програму може одреаговати на акције корисника.

Све примере описане у приручнику можете преузети у ове 4 архиве: GUI_Komponente , Crtanje , Animacija , Interakcija .

Желимо вам забавно и успешно програмирање!