Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Seminar u Petnici za nastavnike mentore

pre 6 godine

Fondacija Petlja je u periodu od 16. do 19. novembra u IS Petnica organizovala seminar za nastavnike osnovnih i srednjih škola čiji su učenici ostvarili najviši plasman na SIO

Trodnevni seminar za mentore čiji su učenici ostvarili najbolji plasman na Srpskoj informatičkoj olimpijadi u 2018. godini organizovan je najpre sa ciljem da se u neformalnoj atmosferi razmene iskustva među samim nastavnicima. Centralna tema bila je organizovanje i realizovanje takmičenja iz programiranja za osnovce i srednjoškolce, ali je i jedan od ciljeva seminara bio da tim Petlje dobije povratne informacije o tome gde je potrebno pružiti dodatnu, pre svega infrastrukturnu, podršku, kako bi takmičenja bila još kvalitetnija.

 

Kao što je poznato, misija Petlje je, pored kreiranja edukativnih, besplatnih materijala za učenje programiranja, i popularizacija i podrška takmičenjima iz računarstva. U ovom trenutku viši nivoi takmičenja za osnovnu školu, kao i svi nivoi takmičenja za srednjoškolce, odvijaju se na portalu Petlja.org i posebno kreiranom okruženju Arena, namenjenom upravo za takmičenja.

 

Kroz predavanja, radionice i diskusiju polaznika, među kojima su bili i predstavnici komisija za osnovnu i srednju školu, na seminaru su identifikovani neki od problema koji stoje na putu da takmičenja iz programiranja budu još popularnija među učenicima. Dodatno, nastavnici su od predavača iz Razvojnog centra Majkrosofta u Srbiji imali prilike da se upoznaju i sa inicijativama koje su zaposleni u ovoj kompaniji pokrenuli kao i zašto je ulaganje u obrazovanje strateški cilj ove kompanije, uz čiju podršku je ovaj seminar i bilo moguće održati.

 

Predstavnici Petlje su predstavili mogućnosti koje portal pruža u domenu takmičenja poput kreiranja mini takmičenja koja su dobra pripremna vežba za sve buduće takmičare, zbirke zadataka koje mogu da se koriste za pripremu takmičara, ali i dodatna unapređenja na samom portalu koja će uskoro biti dostupna, a koja bi trebalo dodatno da olakšaju svima rad.

 

Polaznici seminara imali su prilike da se upoznaju sa programima Računarstva i Primenjene fizike i elektronike u Istraživačkoj stanici Petnica.

 

Konačno, ovo je bio tek prvi seminar koji je Petlja organizovala namenjen upravo nastavnicima čiji učenici godinama unazad ostvaruju najbolje rezultate kako na domaćim tako i na međunarodnim takmičenjima. Ideja tima Petlje je da se ovakav tip seminara ogranizuje jednom godišnje jer razmena ideja kroz neposredan razgovor je neprocenjiv resurs koji će kako svi očekujemo za koju godinu dovesti do još većeg interesovanja kako nastavnika tako i učenika da uzmu učešće u takmičarskom programiranju.