Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Saradnja British Council-a i Fondacije Petlja u okviru projekta “Škole za 21. vek”

pre 5 godine

U British Council prostorijama potpisan Ugovor o saradnji između Fondacije Petlja i British Council-a u okviru projekta “Škole za 21. vek”

Kler Sirs, direktorka British Council-a za Srbiju i Nebojša Vasiljević direktor Fondacije Petlja potpisali su Ugovor o saradnji na regionalnom projektu “Škole za 21. vek” koji sprovodi British Council, a koji je podržan od strane britanske Vlade. 

 

Reč je o trogodišnjem projektu kojim je predviđeno da sve osnovne škole na teritoriji Zapadnog Balkana do sredine 2021. godine dobiju micro:bit uređaje koje će koristiti kako u nastavi računarstva tako i u drugim predmetima. Ideja koja stoji iza ovog veoma ambicioznog projekta je želja da učenici uz pomoć svojih nastavnika i tokom redovnih školskih aktivnosti razviju kritičko i algoritamsko razmišljanje kao i multidisciplinaran pristup rešavanju problema.

 

Glavne aktivnosti autorskih timova Fondacije Petlja će biti izrada edukativnih resursa koji su namenjeni upotrebi micro:bit uređaja u osnovnim školama u Srbiji, u okviru predmeta Informatika i računarstvo u petom razredu kao deo nastavne teme Računarstvo, u sedmom i osmom razredu u okviru nastavne teme Projektni zadatak a u okviru predmeta Tehnika i tehnologija Petljini materijali će pokriti dve nastavne teme, Tehnička i digitalna pismenost i Konstruktivno modelovanje. 

 

Kler Sirs je ovom prilikom izjavila: „Veoma smo ponosni saradnjom sa Fondacijom Petlja koja će doprineti razvoju veština za 21. vek kod dece u osnovnim školama u Srbiji“

 

Nebojša Vasiljević je povodom početka saradnje između dve institucije izjavio: „ Drago mi je što je Fondacija Petlja prepoznata kao partner u realizaciji projekta „Škole za 21. vek“ i što ćemo u saradnji sa British Council-om učenicima i njihovim nastavnicima u osnovnim školama ponuditi dodatne mogućnosti za učenje programiranja uz pomoć micro:bit uređaja.“

 

Projektom je predviđeno i organizovanje obuka za nastavnike informatike i računarstva kao i za nastavnike koji predaju tehniku i tehnologiju u navedenim razredima osnovne škole. 

 

Više informacija o projektu na www.britishcouncil.rs