Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Preko 350 nastavnika i nastavnica osnovnih i srednjih škola uspešno završilo novi ciklus obuka

pre 3 meseci

U periodu od 08. februara do 25. marta Fondacija Petlja je organizovala dve onlajn obuke za nastavnu temu Programiranje za nastavnike osnovnih i srednjih škola.

Fondacija Petlja je uspešno organizovala dve onlajn obuke za nastavnu temu Programiranje za nastavnike i nastavnice osnovnih škola u okviru predmeta Informatika i računarstvo i za nastavnike i nastavnice gimnazija u okviru predmeta Računarstvo i informatika.   

 

Obuke su bile realizovane u formi onlajn kurseva koji je svaki polaznik odnosno polaznica mogao/mogla da prolazi svojim tempom uz podršku mentora. 

 

Cilj svih obuka koje Fondacija Petlja organizuje je pružanje podrške u držanju nastave, te su se oba programa obuke fokusirala na specifične potrebe nastavnika i nastavnica u osnovnoj školi, odnosno u gimnaziji.  

 

Obe obuke su imale status programa od javnog interesa u skladu sa rešenjem ministra prosvete i bile su potpuno besplatne.   

 

Ove obuke Fondacija Petlja je organizovala u okviru projekta „Izgradnja ključnih računarskih kompetencija – ka radnoj snazi budućnosti“, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, a uz podršku Vlade Republike Srbije.