Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Pilot obuka u Računarskoj gimnaziji

pre 7 godine

Fondacija Petlja je u saradnji sa Računarskom gimnazijom organizovala pilot obuku za nastavnike informatike u osnovnim školama.

Fondacija Petlja je u saradnji sa Računarskom gimnazijom u Beogradu u subotu, 30. septembra, organizovala pilot obuku za nastavnike informatike i računarstva u osnovnim školama u okviru obuke "Nastava programiranja u petom i šestom razredu."

Vikend pre nego što će početi obuke širom zemlje, u prostorijama Računarske gimnazije je organizovana pilot obuka kojoj su prisustvovali nastavnici informatike u osnovnim školama iz Beograda kako bi treneri dobili povratnu informaciju o kvalitetu sadržaja od samih nastavnika. Obuci je prisustvovalo preko 40 nastavnika, a povratne informacije koje su treneri dobili kroz obuku i razmenu mišljenja će svakako unaprediti kvalitet predstojećih obuka.

Program "Nastava programiranja u petom i šestom razredu" je podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ima status programa od javnog interesa. Tokom oktobra i novembra obuke će se izvoditi u 30 manje razvijenih opština na teritoriji Republike Srbije u saradnji sa Microsoft-om kroz Philanthropies inicijativu koja ima za cilj osnaživanje kapaciteta nastavnika za komjuterske nauke.