Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Obuka nastavnika tehnike i tehnologije za primenu mikrobita u osmom razredu

pre 4 godine

Fondacija Petlja organizuje onlajn obuku za nastavnike tehnike i tehnologije koji predaju u osmom razredu za primenu mikrobita u nastavi.

Obuka nastavnika tehnike i tehnologije za primenu mikrobita u osmom razredu se realizuje u sklopu projekta „Škole za 21. vek“ koji sprovodi British Council u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a finansira vlada Velike Britanije.

 

Pozivamo sve zainteresovane nastavnike koji predaju tehniku i tehnologiju u osmom razredu osnovne škole da se prijave na besplatnu onlajn obuku koja će biti realizovana putem portala petlja.org. Prijave su otvorene do subote, 20. marta do 18.00 časova, a prijavni formular se nalazi na sledećem linku:  https://petlja.org/prijavamb

 

„Obuka nastavnika tehnike i tehnologije za upravljanje elektromehaničkim modelima pomoću mikrobit uređaja u osmom razredu osnovnog obrazovanja i vaspitanja“ ima status programa od javnog interesa u skladu sa rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 610-00-00157/2021-07. Obuka za nastavnike tehnike i tehnologije je akreditovana na 16 sati.

 

Obuka je akreditovana u trajanju od 16 sati, a biće otvorena za sve nastavnike u periodu od 22. marta do 5. aprila kako bi svi nastavnici mogli svojim tempom da prolaze kroz obuku.

 

Cilj obuke je postizanje viših nivoa digitalnih kompetencija nastavnika u domenu realizacije nastavnih tema Tehnika i digitalna pismenost i Кonstruktivno modelovanje primenom mikrobit uređaja kroz kreiranje digitalnih sadržaja i računarskih programa za rešavanje različitih problema u društvu koje se razvojem digitalnih tehnologija brzo menja.