Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Obuka nastavnika razredne nastave za primenu mikrobit uređaja u okviru nastavne teme Algoritamski način razmišljanja predmeta Digitalni svet

pre 2 godine

U okviru projekta “Škole za 21. vek - druga faza" organizuje se obuka za nastavnike razredne nastave za primenu mikrobit uređaja u okviru predmeta Digitalni svet.

Pozivamo sve zainteresovane nastavnike razredne nastave da se prijave na obuku za primenu mikrobit uređaja u nastavi, koja je tematski fokusirana na nastavnu temu Algoritamski način razmišljanja u okviru predmeta Digitalni svet. 

 

Svi zainteresovani nastavnici razredne nastave mogu da se prijave putem ovog linka: https://forms.office.com/r/fvCSDF2KtR do nedelje 04.12.2022. do kraja dana. 

 

PAŽNJA: Broj polaznika obuke je ograničen, te popunjavanje prijavnog formulara ne garantuje poziv za učešće na obuci. 

 

Obuka nastavnika razredne nastave za primenu mikrobit uređaja u okviru nastavne teme Algoritamski način razmišljanja predmeta Digitalni svet je potpuno besplatna i nosi 16 bodova stručnog usavršavanja. Ona je hibridnog tipa što podrazumeva da će se prvi deo obuke održati onlajn na portalu petlja.org. Za savladavanje lekcija iz ovog dela predviđeno je 8 sati rada. Obuka je koncipirana tako da nakon njenog onlajn dela sledi jedan uživo dan obuke, čije je trajanje takođe 8 sati rada, a koji je fokusiran na rad na projektima. Tokom celokupnog trajanja obuke nastavnici razredne nastave imaće mentorsku podršku. Cilj obuke je dostizanje viših nivoa digitalnih kompetencija nastavnika u domenu realizacije nastavne teme Algoritamski način razmišljanja u okviru predmeta Digitalni svet uz korišćenje mikrobit uređaja, kreiranja digitalnih sadržaja i računarskih programa za rešavanje različitih problema u društvu koje se razvojem digitalnih tehnologija brzo menja. 

 

Obuka nastavnika razredne nastave za primenu mikrobit uređaja se realizuje u sklopu projekta “Škole za 21. vek - druga faza" koji sprovodi i finansira Britanski savet u saradnji sa Ministarstvom prosvete.