Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Obuka nastavnika informatike za primenu mikrobita u projektnoj nastavi

pre 4 godine

Fondacija Petlja organizuje onlajn obuku za nastavnike informatike za primenu mikrobita u projektnoj nastavi.

Obuka nastavika informatike za primenu mikrobita u projektnoj nastavi se realizuje u sklopu projekta „Škole za 21. vek“ koji sprovodi British Council u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a finansira vlada Velike Britanije. 

 

Pozivamo sve zainteresovane nastavnike koji predaju informatiku i računarstvo u sedmom i osmom razredu osnovne škole da se prijave na besplatnu onlajn obuku koja će biti realizovana putem portala petlja.org. Prijave su otvorene do petka, 21. avgusta do 17.00 časova, a prijavni formular se nalazi na sledećem linku: https://petlja.org/prijavamb

 

„Obuka nastavnika informatike i računarstva za primenu uređaja mikrobit u okviru teme Projektni zadatak u 7. i 8. razredu“ ima status programa od javnog interesa u skladu sa rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 610-00-00269/2019-07. 

 

Obuka je akreditovana u trajanju od 16 sati, a biće otvorena za sve nastavnike u periodu od 24. avgusta do 30. septembra kako bi svi nastavnici mogli svojim tempom da prolaze kroz obuku. 

 

Cilj obuke je dostizanje viših nivoa digitalnih kompetencija nastavnika u domenu realizacije nastavne teme projektni zadatak primenom Mikrobit uređaja, kreiranja digitalnih sadržaja i računarskih programa za rešavanje različitih problema u društvu koje se razvojem digitalnih tehnologija brzo menja.