Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Materijali za onlajn i redovnu nastavu - na platformi net.kabinet dostupno celokupno gradivo informatike

pre 4 godine

Za školsku godinu koja je pred nama na našoj onlajn platformi net.kabinet objavljeni su besplatni materijali za kompletno gradivo informatike i računarstva za osnovne škole i gimnazije.

Fondacija Petlja i Inicijativa „Digitalna Srbija“ u maju su pokrenule net.kabinet, besplatnu onlajn platformu na našem portalu, koja na jednom mestu spaja visokokvalitetne otvorene obrazovne resurse za učenike i funkcionalnosti za lakši rad nastavnika tokom redovne ili onlajn  nastave.

 

Autorski tim Fondacije Petlja potrudio se da tokom leta, pored materijala za programiranje po kojima smo poznati, za novu školsku godinu na unapređenoj platformi kreira i materijale za preostale nastavne teme i time zaokruži kompletno gradivo za informatiku u osnovnim i srednjim školama.

 

Polazeći od aktuelne situacije, net.kabinet je koncipiran tako da može da se koristi i u redovnoj i u onlajn nastavi za sve više razrede osnovne škole, prva tri razreda gimnazije i u okviru predmeta Programiranje za prva dva razreda specijalizovanih IT odeljenja. Gradivo je pokriveno kursevima koji se sastoje od lekcija, kratkih video-zapisa i testova za proveru znanja. Učenici mogu kroz sve kurseve da prolaze samostalno ili u saradnji sa svojim nastavnikom. 

 

Sada se sa osmim razredom zatvara ciklus uvođena obavezne informatike u osnovne škole koji je sve vreme praćen snažnom podrškom Fondacije Petlja. Počeli smo od podrške programerski orijentisanim nastavnim temama kao najkrupnijim zalogajem u reformi predmeta. Ciklus završavamo u osnaženom partnerstvu sa Inicijativom „Digitalna Srbija“, odgovarajući na izazove epidemije pokrivanjem celokupnog gradiva predmeta na sledećoj generaciji naše platforme. Da bi mogla da se koristi i kada se nastavnik sa svojim učenicima ne sreće u učionici, platforma je morala potpunije da odgovori na potrebe učenja na daljinu i blended učenja, a nastavnicima i učenicima je bilo potrebno omogućiti da na istoj platformi prođu ceo predmet, objašnjava Nebojša Vasiljević, direktor Fondacije Petlja.

 

Istovremeno, net.kabinet predstavlja i izuzetnu podršku nastavnicima u izvođenju nastave. U jednostavnom onlajn okruženju, nastavnicima je omogućeno da kreiraju posebne kabinete u okviru kursa za svako odeljenje, direktno ostvare komunikaciju sa učenicima kroz chat, prate njihov napredak, ali i kreiraju domaće zadatke i testove za proveru znaja.

 

U maju smo odlučili da zajedno sa Fondacijom Petlja pokrenemo net.kabinet jer smo znali da je u jeku pandemije najvažnije da obezbedimo kontinuitet učenja za sve đake (u pitanju je bilo više od 800.000 onih koji nisu išli u školu). Kao organizacija koja okuplja više od 30 kompanija obezbedili smo finansijsku podršku i stručno znanje za razvoj virtuelne učionice, a posebnu zahvalnost dugujemo našim članovima Telekom Srbija, Telenor i Vip mobile koji su prepoznali značaj unapređenja algoritamske pismenosti i u vanrednim okolnostima i omogućili pristup portalu petlja.org bez naplate internet saobraćaja.

Ipak, iako je net.kabinet nastao kao odgovor na pandemiju, još tada smo znali da ovakav način učenja ima potencijal da postane deo obrazovnog sistema i u manje turbulentnim vremenima - nastavnici u onlajn prostoru mogu da daju ocene, da formiraju grupe i prilagode program različitim stilovima i brzini učenja. Zato će naši naredni koraci ići u pravcu toga da ovaj vid nastave proširimo i na druge teme, pre svega iz oblasti prirodnih nauka i tehnologije, zaključio je Nemanja Đorđević, programski direktor za obrazovanje iz Inicijative „Digitalna Srbija“.