Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Ovaj kurs uključuje
28 aktivnosti
Mogućnost samostalnog rada

Области савременог рачунарства за четврти разред гимназије друштвени смер

Овај курс је намењен ученицима четвртог разреда гимназија друштвеног смера за предмет Рачунарство и информатика. Курс прати одговарајући програм наставе и учења у делу који се односи на тему „Области савременог рачунарства“, а која се обично обрађује на крају школске године. Првенствени циљ изучавања ове теме је стицање опште културе, па дато градиво треба схватити пре свега као информативно, односно као основу за разговор и размену искустава. Након летимичног упознавања са садржајем, курс може да послужи и као полазна тачка за детаљнију обраду неких од описаних области примене рачунарства. Уколико се неке изабране области обрађују групно, садржај курса може да се комбинује са другим, повезаним материјалима на интернету.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Оригинални аутор: Милан Вугделија
Аутор допуњеног издања: Далибор Тодоровић
Рецензент: Милена Марић
Лектор: Предраг Ивановић
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah

Садржај курса

Шта ћеш научити

  • шта је интернет ствари, које су његове типичне примене и како он може да побољша живот у градовима;
  • ћиме се све бави вештачка интелигенција и какве ризике и дилеме са собом носи;
  • који видови мaшинског учења постоје и какве проблеме решавају;
  • шта је big data и у каквој је вези са науком о подацима;
  • које су особине савремених робота, од чега се роботи састоје и за шта се све користе;
  • шта је криптовање, како се корсити криптовање помоћу јавног и тајног кључа, шта је хеширање, који су задаци модерне криптографије и како се они остварују употребном поменутих техника криптовања и хеширања;
  • шта су квантни рачунари, на којим принципима функционишу, које су њихове предности и могуће примене.

Потребне ствари за курс

  • Интернет прегледач (браузер)

Sadržaj kursa

1 lekcija
3 lekcije 1 kviz
4 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
5 lekcija 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
1 lekcija