Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

net .kabinet - Fizičke simulacije

Fizičke simulacije su kurs u kojem smo povezali fiziku i programiranje. Naime , često i potpuno neopravdano fizika se doživljava kod učenika kao teška, apstraktna nauka, a istina je zapravo da brojne fizičke pojave mi imamo u našem svakodnevnom iskustvu. Zbog toga smo kroz kreiranje simulacije koje se bave baš takvim primerima iz svakodnevnog života želeli da popularizujemo i približimo fizičke fenomene učenicima.Dodatno , želeli smo da podstaknemo učenike da kroz malo veštine u programiranju mogu da naprave i svoje simulacije pa smo uključili i informatiku u celu priču. Kurs Fizičke simulacije zapravo čine dva kursa, jedan namenjen učenicima osnovne škole, a drugi gimnazijalcima.