Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

net.kabinet - Epidemija

Pred tobom se nalazi interdisciplinarni kurs koji se bavi fenomenom epidemije. I ne samo da kurs obrađuje fenomen epidemije već je toj temi prišao celovito, obuhvativši više predmeta kao što su biologija, hemija, matematika i računarstvo. Namenjen je učenicima trećeg razreda gimnazije, ali ga može proći i svako ko želi da bolje razume ovaj fenomen. U kursu se mogu naći teorijske lekcije, video lekcije i ogledi, kao i kvizovi za proveru znanja. Kurs Epidemija su zajedničkim snagama kreirali Inicijativa „Digitalna Srbija“ i Fondacija Petlja u saradnji sa UNICEF-om.