Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs
Ovaj kurs uključuje
50 aktivnosti
Mogućnost samostalnog rada

Програмирање графике помоћу Пајгејм за седми разред

Овај курс је намењен ученицима 7. разреда основне школе за предмет Информатика и рачунарство у току другог полугодишта. У оквиру овог курса детаљно je обрађенa наставнa темa Рачунарство кроз демонстрацију текстуалног програмирања применом програмског језика Пајтон и његове библиотеке Пајгејм. Курс у потпуности прати програм наставе и учења за овај предмет. Курс је подељен по часовима. Материјал намењен за један школски час се састоји од лекције, дела са питалицама, којима се ученицима скреће пажња на најбитније делове из садржаја лекције и кратких квизова, који имају за циљ проверу усвојеног градива. Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Оригинални аутор: Лазар Бојичић
Аутор допуњеног издања: Дарко Перић
Рецензент: Јелена Матејић
Лектор: Предраг Ивановић
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs

Садржај курса

Шта ћеш научити

  • Упознаћеш се са програмирањем 2Д графике у програмском језику Python уз помоћ библиотеке PyGame.
  • Научићеш како да користиш програмирање да би нацртао неке основне облике.
  • Научићеш како да нацрташ неке занимљивије елементе коришћењем петљи.
  • Научићеш како да укључиш слике у своје цртеже.
  • Кроз цртање и рад са 2Д графиком, продубићеш своје знање о основним концептима програмирања у Пајтону и добићеш прилику да на занимљив начин вежбаш програмирање.

Потребне ствари за курс

  • Имаш инсталиран Python 3.6 или новији
  • Познавање основа Python-а (на нивоу шестог разреда)

Sadržaj kursa

2 lekcije
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
4 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
3 lekcije 1 kviz
1 lekcija
0 lekcija 1 kviz