$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Изрази

Цели бројеви

1.1.1 Измени програм тако да израчунава и исписује збир бројева 134236 и 432135.


1.1.2 Измени програм тако да израчунава и исписује разлику бројева 432135 и 134236.


1.1.3 Измени програм тако да израчунава и исписује производ бројева 432135 и 134236.


1.1.4 Измени програм тако да израчунава и исписује количник бројева 23493652224 и 43232.


1.1.5 Измени програм тако да израчунава и исписује вредност израза \(342\cdot (738 + 154)\).


1.1.6 Измени програм тако да израчунава и исписује разлику бројева -878 и 473.


1.1.7 Измени програм тако да израчунава и исписује разлику бројева 473 и -878.


1.1.8 Измени програм тако да израчунава и исписује вредност израза \((872-735)\cdot (971+423)\).


1.1.9 Измени програм тако да израчунава и исписује вредност производа збира бројева 3432 и 4325 и броја 8732.


1.1.10 Измени програм тако да израчунава и исписује вредност збира производа бројева 17 и 19 и разлике бројева 3427 и 1972.


1.1.11 Измени програм тако да израчунава и исписује вредност збира производа бројева 17 и 19 и разлике бројева 3427 и 1972, користећи при томе помоћне променељиве.


1.1.12 Измени програм тако да од броја 187 одузима разлику бројева 98 и 49.


1.1.13 Измени програм тако да израчунава количник броја 208440 и двоструке вредности броја 135.


1.1.14 Измени програм тако да израчунава и исписује вредност израза \(\frac{630 - 405}{875 - 860}\).


1.1.15 Измени програм тако да израчунава и исписује вредност израза \(\frac{17\cdot 19 - (80 - 37)}{(3+5)\cdot 7}\).


1.1.16 Измени програм тако да израчунава и исписује вредност израза \(\frac{\frac{1376}{32} + 9}{13 \cdot \frac{188+222}{5\cdot 41}}\).

Реални бројеви

У наредним задацима обрати пажњу на то како се у реалним бројевима децимални део одваја од целобројног дела:

  • у тексту се за то користи запета
  • у програмима се користи тачка

1.2.1 Измени програм тако да одређује збир бројева 63,78 и 71,56.


1.2.2 Измени програм тако да одређује разлику бројева 241,786 и 137,972.


1.2.3 Измени програм тако да одређује број који је за 742,68 већи од броја 442,55.


1.2.4 Измени програм тако да одређује број који је 3,5 пута већи од броја 172,57.


1.2.5 Измени програм тако да одређује број који је за 142,5 мањи од броја 1723,2.


1.2.6 Измени програм тако да израчунава и исписује вредност израза \(\left(\frac{1}{4}+\frac{9}{4}:0,6\right)\cdot \frac{3}{8} - \left(1,5\cdot \frac{3}{4} - \frac{1}{8}\right):1,5\).


1.2.7 Измени програм тако да израчунава и исписује вредност израза \(-a - \frac{1}{\frac{1}{b}+c}\), ако је \(a=\frac{1}{1+\frac{1}{3}}\), \(b=\frac{1}{3 + \frac{1}{2}}\) и \(c=\frac{2-\frac{5}{8}}{-4+\frac{1}{3}}\).

Текстуални задаци

1.3.1 Пера слави свој десети рођендан 2020. године. Које је године рођен Пера? Рачунање у програму изведи тако да програм исправно ради и ако се година или рођендан промене.


1.3.2 Циљ игрице је да играч освоји 100 јединица снаге. Ако је познат број јединица снаге које играч тренутно има, Измени програм тако да исписује колико јединица снаге још треба да освоји да би испунио циљ (обрати пажњу на то да током игре број јединица снаге може да буде и негативан).


1.3.3 Даница је купила тросед чија је цена 28000 динара. Прву рату, која износи \(\frac{2}{5}\) укупне цене, платила је одмах, а остатак плаћа у три једнаке месечне рате. Колико динара износи прва рата, а колико свака од следећих рата?


1.3.4 У стамбеној згради су 4 стана. Први стан има површину \(45m^2\), други стан \(60m^2\), трећи стан \(35m^2\), а четврти стан \(70m^2\). Укупан рачун за воду за целу зграду је 4200 динара, и он се дели на станове сразмерно њиховој површини. Колико износи рачун за четврти стан?

Наредбе израчунавања напиши тако да програм исправно ради и ако се бројчани подаци промене.


1.3.5 У једној смени фабрика произведе одређен број сијалица и пакује их најпре појединачно у мале кутије, затим у средње кутије од по 6 сијалица и на крају у велике кутије у којима је по 10 средњих кутија. Колико великих кутија је спремно за испоруку на крају једне смене?


1.3.6 Дејан је кренуо на планинарење и налази се у базном кампу, на надморској висини \(v\), где је температура ваздуха \(t\). Надморска висина врха планине је \(V\). Колика је очекивана температура на врху, ако температура падне за \(\Delta t\) степени на сваких \(\Delta v\) метара.


1.3.7 За “Црни петак” телевизор који кошта 53 280 динара је на снижењу од 20% (ови подаци могу бити и промењени). Измени програм тако да одређује цену телевизора.


1.3.8 Млади Горани су одлучили да повећавају број стабала на планини за 20% сваке године. Ако тренутно постоји 1000 стабала, колико ће стабала бити за 3 године?


1.3.9 Возило je за 90 минута прешло 100 километара, а затим је за наредних сат времена прешло још 80 километара. Колика је његова средња брзина на том путу (у \(km/h\))?