$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Гранање

Једноставни услови


3.1.1 Напиши програм који на основу године рођења особе коју познајеш проверава да ли је та особа рођена у 21. веку (претпоставити да он почиње 2001. године). Ако јесте, исписати da.


3.1.2 Напиши програм који на основу године рођења особе проверава да ли је та особа рођена у 21. веку (претпоставити да он почиње 2001. године). Ако јесте, исписати da, а ако није, исписати ne.


3.1.3 Ученик је одличан ако му је просечна оцена бар 4,5. Напиши програм који на основу просечне оцене ученика одређује да ли је ученик одличан или није (програм треба да испише odlican или nije odlican).


3.1.4 Налог на друштвеној мрежи могу да направе само деца која у текућој години пуне 12 или више година. Ако се зна која је година текућа и које године су рођени Јаков и Селена, написати програм који одређује да ли они могу да направе налог (исписати латиницом име сваког детета које може да направи налог).

Сложени услови (логички оператори)


3.2.1 Ученик је врлодобар ако му је просечна оцена већа или једнака од 3,5 и строго мања од 4,5. Напиши програм који на основу просечне оцене ученика одређује да ли је ученик одличан или није (програм треба да испише vrlodobar или nije vrlodobar).


3.2.2 Напиши програм који на основу дана, месеца и године рођења особе проверава да ли је та особа рођена у 20. веку (претпоставити да он почиње почетком 1901. године и да се завршава крајем 2000. године). Ако јесте, исписати da, а ако није, исписати ne.

3.2.3 Напиши програм који на основу дана и месеца и године рођења особе одређује да ли је та особа рођена 16. марта и ако јесте, исписати da, а у супротном не. Месец је задат редним бројем.3.2.4 Сваке године се одржавају 4 гренд слем турнира: отворено првенство Аустралије, Француске, Енглеске и САД. Ако се знају победници прошлогодишњих турнира, напиши програм који проверава да ли је Надал и те године успео да освоји отворено првенство Француске (ако јесте исписати da, а у супротном ne).


3.2.5 Наташа и Мирослав су брат и сестра. Ако се зна датум рођења сваког од њих и ако се зна да нису рођени у истом дану, напиши програм који латиницом исписује име детета чији ће се рођендан први славити током ове године.


3.2.6 Лето траје од 20. јуна до 22. септембра (претпоставимо да су оба датума укључена у лето). Напиши програм који за унети датум испитује да ли је током лета и исписује da тј. ne.


3.2.7 Јоца је купио поклон за рођендан млађем брату и старијој сестри. Напиши програм који проверава да ли је разлика у цени та два поклона већа од 1000 динара (тада Јоца треба да докупи још нешто, да се онај ко је добио јефтинији поклон не би осетио повређеним). Ако је разлика мала, исписати u redu, а у супротном исписати nije u redu. Осигурај да твој програм ради и у случају када је брат добио скупљи поклон и када је сестра добила скупљи поклон.3.2.9 На допунску наставу из математике треба да иду ученици чија је просечна оцена на прва три контролна задатка строго мања од 3. Напиши програм који исписује da или ne у зависности од тога да ли Ђорђе треба да иде на допунску, ако су познате његове три оцене из математике.


3.2.10 Сваке године се одржавају 4 гренд слем турнира: отворено првенство Аустралије, Француске, Енглеске и САД. Ако се знају победници прошлогодишњих турнира, напиши програм који проверава да ли је Новак Ђоковић успео да освоји сва 4 (ако јесте исписати da, а у супротном ne).


3.2.11 Сваке године се одржавају 4 гренд слем турнира: отворено првенство Аустралије, Француске, Енглеске и САД. Ако се знају победници прошлогодишњих турнира, напиши програм који проверава да ли је неко успео да освоји сва 4 (ако јесте исписати његово презиме).


3.2.12 Сваке године се одржавају 4 гренд слем турнира: отворено првенство Аустралије, Француске, Енглеске и САД. Ако се знају победници прошлогодишњих турнира, напиши програм који проверава да ли је Федерер успео да освоји неки од њих (ако јесте исписати da, а у супротном ne).


3.2.13 Сваке године се одржавају 4 гренд слем турнира: отворено првенство Аустралије, Француске, Енглеске и САД. Ако се знају победници прошлогодишњих турнира, напиши програм који проверава да ли је Ђоковић успео да освоји бар два турнира (ако јесте исписати da, а у супротном ne).

Угнежђено гранање


3.3.1 Напиши програм који за унети број испитује да ли је негативан, једнак нули или је позитиван (и исписује negativan, nula или pozitivan).


3.3.2 Ако је позната тренутна температура у Београду и Новом Саду, напиши програм који одређује град у ком је температура виша или констатује да је температура једнака (програм треба да испише Beograd, Novi Sad или jednako).


3.3.3 Телесна температура је нормална ако је нижа од 37 степени, умерено повишена ако је између 37 и 39 степени, а јако висока ако је изнад 39 степени. Напиши програм који на основу тренутне вредности температуре исписује normalna, povisena или visoka.


3.3.4 Препоручена брзина аутомобила на ауто-путу је између 100 и 130 km/h. Напиши програм који на основу тренутне брзине аутомобила одређује да ли аутомобил треба да убрза, успори или му је брзина у реду (програм треба да испише ubrzaj, uspori, brzina je u redu).


3.3.5 У географији се узвишења класификују на брежуљке чија је висина до 200 метара надморске висине, брда чија је висина од 201 до 500 метара н.в. и планине чија је висина од 501 метар н.в. Напиши програм који на основу надморске висине узвишења исписује breg, brdo или planina.


3.3.6 Историја се обично дели на стари век, средњи век, нови век и савремено доба. Иако постоје различите историјске класификације ових раздобља, подразумеваћемо да је стари век трајао од изума писма око 3500 година пне., па до пропасти Западног римског царства 476 године нове ере, средњи век од 477 до Колумбових открића 1492 године, нови век од 1493 па до првог светског рата 1918 и савремено доба од 1919 па до данас. Напиши програм који за дату годину одређује историјско раздобље ком припада (програм треба да испише stari vek, srednji vek, novi vek или savremeno doba).


3.3.7 Наташа и Мирослав су брат и сестра. Ако се зна датум рођења сваког од њих, напиши програм који исписује име детета чији ће се рођендан први славити током ове године или исписује isti_dan ако су рођени истог дана и месеца, па славе рођендан истог дана.


3.3.8 Приликом куповине паприка на пијаци, за припрему зимнице, продавци дају попуст на количину. Цена паприке износи 80 динара по килограму, када се купује мање од 10 килограма, 70 динара по килограму када се купује између 10 и 20 килограма, а 60 динара по килограму када се купује више од 20 килограма. Напиши програм који исписује цену коју треба платити за дати број килограма.


3.3.9 Мира је решила да направи слатко од кајсија, шљива и јагода. На пијаци је купила 25 килограма шљива, 18 килограма кајсија и 12 килограма јагода. Колико је износио Мирин рачун на пијаци, ако су цене воћа приказане у табели.

  Цена по kg за количину мању од 10 kg Цена по kg за количину од 10 до 20 kg Цена по kg за количину већу од 20 kg
кајсије 50 динара 48 динара 45 динара
шљиве 38 динара 35 динара 34 динара
јагоде 84 динара 80 динара 77 динара