$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Функције

Библиотечке функције


2.1.1 Измени програм тако да израчунава и исписује вредност израза \(1,5 + 1,5:|-0,5|-2:0,5\).


2.1.2 Ако је дата вредност променљиве \(a\) и ако је познато да је \(b=-a\) и \(c=|b|\), Измени програм тако да израчунава вредност израза \(1-|-a+3b|\cdot \frac{1}{2c-b}\).


2.1.3 Јовановићи желе да уплате летовање. За исти хотел добили су понуде од две туристичке агенције.Напиши програм који одређује колико ће платити летовање, ако бирају јефтинију понуду.


2.1.4 Жика је програмер и добио је две понуде за посао. У једној компанији му је понуђена месечна плата од 1350 евра, а у другој плата од 1500 долара. Жика ће се запослити у компанији у којој је плата већа. Ако се за један евро може добити 117,7 динара, а за један долар 108,9 динара, Измени програм тако да одређује колику ће плату у динарима Жика примати.

Дефинисање функција


2.2.1 Дефиниши функцију f којом се израчунава вредност линеарне функције \(f(x) = 2x+3\).


2.2.2 Дефиниши функцију procenat којом се израчунава вредност \(p\) процената датог броја \(x\).


2.2.3 Дефиниши функцију ms која претвара брзину из \(\frac{km}{h}\) у \(\frac{m}{s}\).


2.2.4 Дефиниши функцију која на основу датог времена (у минутима) и пређеног пута (у метрима) одређује просечну брзину кретања (у километрима на сат).


2.2.5 Дефиниши функцију bmi која израчунава индекс телесне масе који се дефинише као количник масе човека изражене у килограмима и квадрата његове висине изражене у метрима (квадрат броја је вредност тог броја помножена сама са собом).


2.2.6 Наставница треба да закључи оцене из информатике. Сваки ђак има четири оцене. Дефиниши функцију која израчунава просек четири дате оцене.


2.2.7 Дефиниши функцију trocifreni која формира број на основу дате цифре стотина, цифре десетица и цифре јединица.


2.2.8 Дефиниши функцију која прерачунава дужину дату у миљама, јардима, стопама и инчима у метре. Једна миља има 1760 јарди. Једна јарда има 3 стопе. Једна стопа има 12 инча. Један инч има 2,54 центиметра.


2.2.9 Запослени у компанијама А и Б имају просечну плату од 61200 динара месечно. Компанији А плата годишње расте 3%, а компанији Б расте 5%. За колико ће за 3 године бити већа просечна плата запослених у компанији Б?