$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Скупови, торке, речници

Питање 1.

На који начин се у Пајтон језику дефинише скуп који садржи бројеве 3, 10, 6, 26?

  Q-196: Изабери одговор:

 • s = [3, 10, 6, 26]
 • Нетачно
 • s = (3, 10, 6, 26)
 • Нетачно
 • s = {3, 10, 6, 26}
 • Тачно

Питање 2.*

Шта може бити резултат извршавања наредног кода?

s = {-4, 46, 16, -4}
print(s)

  Q-197: Изабери одговор:

 • {-4, 16, 46}
 • Тачно
 • [-4, 46, 16]
 • Нетачно
 • {-4, 16, 46, -4}
 • Нетачно

Питање 3.*

Шта може бити резултат извршавања наредног кода?

s = [-4, 59, 24, -4]
print( set(s) )

  Q-198: Изабери одговор:

 • {-4, 24, 59}
 • Тачно
 • [-4, 24, 59]
 • Нетачно
 • Функцију set није могуће применити на листу, па ће Пајтон окружење исписати поруку о грешци.
 • Нетачно

Питање 4.**

Нека у наредном коду листа sportisti састављена од имена ученика који тренирају неки спорт, а листа izborni имена оних ученика који су пријавили спорт као изборни предмет. Шта ће представљати резултат који се добија извршавањем целокупног кода?

sportisti = ["Милош", "Петар", "Никола", "Ана"]
izborni = ["Милош", "Ана", "Милица"]
svi = sportisti + izborni
z = set(svi)
print(z)

  Q-199: Изабери одговор:

 • Списак ученика који имају бар једну од додатних спортских активности, тј. тренирају неки спорт, пријављени су за изборни спорт или оба.
 • Тачно
 • Списак ученика који и тренирају неки спорт и бирали су спорт као изборни предмет.
 • Нетачно
 • Сортиран списак sportisti.
 • Нетачно

Питање 5.

Ако су P и Q Пајтон скупови, који од наведених израза као вредност има њихов пресек?

P = {34, 35, 47, 48, 27}
Q = {27, 10, 26, 28}

  Q-200: Изабери одговор:

 • P & Q
 • Тачно
 • P | Q
 • Нетачно
 • P - Q
 • Нетачно
 • P \ Q
 • Нетачно

Питање 6.

Ако су P и Q Пајтон скупови, који од наведених израза као вредност има њихову унију?

P = {37, 38, 40, 17, 19}
Q = {32, 12, 46, 18, 21, 30}

  Q-201: Изабери одговор:

 • P & Q
 • Нетачно
 • P | Q
 • Тачно
 • P - Q
 • Нетачно
 • P \ Q
 • Нетачно

Питање 7.

Ако су P и Q Пајтон скупови, који од наведених израза као вредност има њихову разлику?

P = {34, 35, 39, 46, 17, 29}
Q = {39, 41, 43, 44, 13, 21}

  Q-202: Изабери одговор:

 • P & Q
 • Нетачно
 • P | Q
 • Нетачно
 • P - Q
 • Тачно
 • P \ Q
 • Нетачно

Питање 8.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

A = {42, 13, 14, 47, 21, 28, 29}
B = {32, 13, 47, 17, 25}
C = A & B
print( C )

  Q-203: Изабери одговор:

 • {13, 47}
 • Тачно
 • {32, 42, 13, 14, 47, 17, 21, 25, 28, 29}
 • Нетачно
 • {42, 14, 21, 28, 29}
 • Нетачно

Питање 9.

Шта може да буде резултат извршавања наредног кода у Пајтон окружењу?

A = {40, 43, 11, 19, 29}
B = {24, 25, 27, 36}
C = A | B
print( C )

  Q-204: Изабери одговор:

 • set()
 • Нетачно
 • {36, 40, 43, 11, 19, 24, 25, 27, 29}
 • Тачно
 • {40, 11, 43, 19, 29}
 • Нетачно

Питање 10.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

A = {34, 37, 13, 26, 30}
print( len(A) )

Одговор:

Питање 11.**

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

A = {1, 36, 38, 41, 43, 23, 29}
B = {1, 34, 36, 12, 25, 26, 30}
C = A & B
D = C - {1}
print( len(D) )

Одговор:

Питање 12.*

Нека је дат следећи задатак

За дати списак одељења једне школе која су се пласирала за наредни круг школског турнира у кошарци, као и списaк одељења којима физичку културу предајe наспавница Марина, одреди која су одељења међу пласираним одељења којима предаје наставница Марина?

и део програма за његово решавање:

m = {'V-3', 'VI-1', 'V-1'}
plasirani = {'VII-5', 'VII-2', 'VI-1', 'VIII-5', 'V-3', 'VI-3', 'VIII-4', 'V-1'}
_______________
print(k)

Која би од наредних линија могла да употпуни програм тако да се његовим извршавањем добије тачан одговор на постављено питање?

  Q-205: Изабери одговор:

 • k = plasirani - m
 • Нетачно
 • k = plasirani & m
 • Тачно
 • k = m - plasirani
 • Нетачно

Питање 13.**

Нека је дат следећи задатак

За дати списак одељења једне школе која су се пласирала за наредни круг школског турнира у кошарци, као и спискове одељења којима физичку културу предају наспавница Марина и одељења којима предаје наставник Никола, одреди колико међу пласираним има одељења којима предају ово двоје наставника?

и део програма за његово решавање:

marina = {'V-3', 'VI-1', 'V-1'}
nikola = {'VII-2', 'VII-5'}
plasirani = {'VII-5', 'VII-2', 'VI-1', 'VIII-5', 'V-3', 'VI-3', 'VIII-4', 'V-1'}
_______________
print(k)

Која би од наредних линија могла да употпуни програм тако да се његовим извршавањем добије тачан одговор на постављено питање?

  Q-206: Изабери одговор:

 • k = plasirani - (marina | nikola)
 • Нетачно
 • k = plasirani & (marina | nikola)
 • Тачно
 • k = plasirani - (marina & nikola)
 • Нетачно
 • k = plasirani & (marina & nikola)
 • Нетачно

Питање 14.**

Које од наведених тврђења о датом коду је тачно?

rec1 = input("Unesi prvu rec")
rec2 = input("Unesi drugu rec")
slova1 = set(rec1)
slova2 = set(rec2)
k = len(slova1 - slova2)

  Q-207: Изабери одговор:

 • k има вредност 0 када су rec1 и rec2 исте дужине.
 • Нетачно
 • k има вредност 0 само када су rec1 и rec2 идентичне.
 • Нетачно
 • k има вредност 0 само када важи да се сваки карактер који се појављује у rec1 појављује и у rec2, тј. да је скуп различитих карактера који се јављају у запису rec1 подскуп скупа различитих карактера у rec2.
 • Тачно
 • k има вредност 0 само када скуп различитих карактера који се користе за запис ниске rec1 има исти број елемената као и скуп различитих карактера који се користе за запис ниске rec2.
 • Нетачно

Питање 15.

На који начин се у Пајтон језику дефинише уређени пар бројева -2, 0?

  Q-208: Изабери одговор:

 • t = [-2, 0]
 • Нетачно
 • t = (-2, 0)
 • Тачно
 • t = {-2, 0}
 • Нетачно

Питање 16.

Шта ће исписати Пајтон окружење по извршавању следећег кода?

P = (168,61)
print(P[1])

  Q-209: Изабери одговор:

 • 168
 • Нетачно
 • 61
 • Тачно
 • (168, 61)
 • Нетачно

Питање 17.*

Која ће од понуђених линија узроковати грешку када се дода следећем програму на означено место?

Petar = (186, 78)
(visina, tezina) = (192, 61)
_______________
print( vs )

  Q-210: Изабери одговор:

 • vs = (Petar[0] + visina) / 2
 • Нетачно
 • vs = (Petar[1] + visina) / 2
 • Нетачно
 • vs = (Petar + visina) / 2
 • Тачно

Питање 18.*

Нека је датом линијом кода дефинисана листа која торки која садржи списак назива и броја дана у месецу једне непрeступне године.

meseci = [("јануар", 31), ("фебруар", 28), ("март", 31), ("април", 30),("мај", 31), ("јун", 30), ("јул", 31), ("август", 31), ("септембар", 30), ("октобар", 31), ("новембар", 30), ("децембар", 31)]

Којом од понуђених наредби можеш број дана у фебруару месецу да промениш у број дана који фебруар има у преступној години?

  Q-211: Изабери одговор:

 • meseci[1] = ("фебруар", 29)
 • Тачно
 • meseci[2] = ("фебруар", 29)
 • Нетачно
 • meseci[1][1] = (29)
 • Нетачно

Питање 19.

На који начин се у Пајтон језику дефинише речник који представља каталог аутомобила са њиховим ценама и садржи следеће податке: цена аутомобила fiat 500l је 13800, цена аутомобила renault clio је 9800, цена аутомобила toyota corolla је 14000?

  Q-212: Изабери одговор:

 • cene_automobila = {"fiat 500l": 13800,"renault clio": 9800,"toyota corolla": 14000}
 • Тачно
 • cene_automobila = ["fiat 500l": 13800,"renault clio": 9800,"toyota corolla": 14000]
 • Нетачно
 • cene_automobila = {("fiat 500l": 13800),("renault clio": 9800),("toyota corolla": 9800)}
 • Нетачно

Питање 20.*

Нека је речник дефинисан на следећи начин

cene_automobila = {"fiat 500l": 12900,"renault clio": 11800,"toyota corolla": 14900}

На који од понуђених начина је могуће додати речнику аутомобил марке toyota yaris и поставити му цену на 10100?

  Q-213: Изабери одговор:

 • cene_automobila( "toyota yaris" ) = 10100
 • Нетачно
 • cene_automobila[ "toyota yaris" ] = 10100
 • Тачно
 • cene_automobila.append( "toyota yaris", 10100 )
 • Нетачно

Питање 21.*

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању датог програма?

s = {'a6': 13.0}
lista = []
for x in s:
 lista.append(s[x])
print(lista)

  Q-214: Изабери одговор:

 • [('a6', 13.0)]
 • Нетачно
 • ['a6']
 • Нетачно
 • [13.0]
 • Тачно