$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Измена вредности променљивих

Питање 1.

Шта ће бити резултат извршавања следећег програма?

x = -4
y = -6
x = y - 4
print(x)

  Q-184: Изабери одговор:

 • -10
 • Тачно
 • -4
 • Нетачно
 • Трећа линија програма није исправна, јер x већ има додељену вреднoст. Пајтон окружење ће исписати поруку о грешци.
 • Нетачно

Питање 2.*

Шта ће бити резултат извршавања наредног програма?

x = -12
x = x + 1
print(x)

Одговор:

Питање 3.**

Шта ће бити резултат извршавања наредног програма?

x = -5
y = 28
x = y
y = x
print(x, y)

Одговор:

Питање 4.**

Шта ће бити резултат извршавања наредног програма?

x = 49
y = 2
t = x
y = x
y = t
print(x, y)

  Q-185: Изабери одговор:

 • 49 49
 • Тачно
 • 49 2
 • Нетачно
 • 2 49
 • Нетачно
 • 2 2
 • Нетачно

Питање 5.**

Шта ће бити резултат извршавања наредног програма?

x = 43
y = 14
t = x
x = y
y = t
print(x, y)

  Q-186: Изабери одговор:

 • 43 43
 • Нетачно
 • 43 14
 • Нетачно
 • 14 43
 • Тачно
 • 14 14
 • Нетачно

Питање 6.*

Шта ће бити резултат извршавања наредног програма?

novac = 500
kifla = 38
jogurt = 22
novac = novac - 2 * kifla - jogurt
poklon = 200
novac = novac + poklon
print(novac)

Одговор:

Питање 7.**

Шта ће бити резултат извршавања наредног програма?

a = int(input("Unesi a"))
if (a > 0):
 a = - a
print(a)

  Q-187: Изабери одговор:

 • Биће исписан број супротан апсолутној вредности унетог броја.
 • Тачно
 • Биће исписана апсолутна вредност унетог броја.
 • Нетачно
 • Биће исписан број супротан унетом броју.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 8.**

Шта треба уписати на означеном месту у коду да би при извршавању програма резултат био апслолутна вредност унетог броја?

a = int(input("Unesi a"))
if (_________):
 a = - a
print(a)

  Q-188: Изабери одговор:

 • а < 0
 • Тачно
 • a >= 0
 • Нетачно
 • a > 0
 • Нетачно

Питање 9.*

Којом од наведених команди је могуће заменити ТРЕЋУ линију кода, а да резултат програма остане исти?

x = 2
y = x * x
x = y * y
print(x)

  Q-189: Изабери одговор:

 • x = x * x * x * x
 • Тачно
 • x = x * x
 • Нетачно
 • y = y * y
 • Нетачно

Питање 10.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

x = 21
if (x % 2 == 0):
 x = x + 1
else:
 x = x // 2
print(x)

Одговор:

Питање 11.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

x = 18
if (x // 2 == 0):
  x = x + 1
else:
  x = x % 2
print(x)

Одговор:

Питање 12.**

Шта ће бити исписано при извршавању наредног програма ако му се на улазу да број 3?

lista = [34, 41, 45, 31, 35]
i = int(input("Unesi indeks člana"))
if (lista[i] % 3 == 0):
 lista[i] = lista[i] // 3
print(lista)

  Q-190: Изабери одговор:

 • [34, 41, 45, 10, 35]
 • Нетачно
 • [34, 41, 15, 31, 35]
 • Нетачно
 • [34, 41, 45, 1, 35]
 • Нетачно
 • [34, 41, 0, 31, 35]
 • Нетачно
 • [34, 41, 45, 31, 35]
 • Тачно

Питање 13.**

Нека је дат следећи Пајтон код

plate = [68009, 66793, 54145, 60978, 69928]
________________
print(plate)

Која ће од наредних линија листи plate додати још један елемент чија је вредност једнака вредности максималног елемента полазне листе?

(Изршавањем кода треба да буде исписана листа [68009, 66793, 54145, 60978, 69928, 69928])

  Q-191: Изабери одговор:

 • plate = plate + max(plate)
 • Нетачно
 • plate = plate + [max(plate)]
 • Тачно
 • plate = plate.add(max(plate))
 • Нетачно

Питање 14.*

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању наредног програма?

x = -3
y = -5
(x, y) = (y, x)
print(x - y)

Одговор:

Питање 15.*

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању наредног програма?

lista = [11, 14, 5, 3, 19, 19]
lista = lista + ([max(lista)] * len(lista))
print(lista.count(max(lista)))

  Q-192: Изабери одговор:

 • 2
 • Нетачно
 • 8
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 16.**

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању наредног програма?

lista = [5, 13, 13, 17, 13, 11, 5]
lista = lista[-4 : ] + lista[ : 3]
print(lista)

  Q-193: Изабери одговор:

 • [17, 13, 11, 5, 5, 13, 13, 17]
 • Нетачно
 • [17, 13, 11, 5, 5, 13, 13]
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 17.**

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању наредног програма?

lista = [11, 18, 19, 9, 6, 15, 19]
lista = lista[-4] + lista[ : 3]
print(lista)

  Q-194: Изабери одговор:

 • [9, 11, 18, 19, 9]
 • Нетачно
 • [9, 11, 18, 19]
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Тачно

Питање 18.*

Kоја је највећа вредност која ће бити исписана извршавањем следећег програма?

broj = -7
print(broj)
broj = broj * -2
print(broj)
broj = -3 * broj
print(broj)

Одговор:

Питање 19.**

Нека је дат следећи задатак:

Ања је прочитала књигу за три дана. Првог дана је прочитала 37 страна, другог 13 страна више него првог, а трећег 3 пута више него другог. Колико је прочитала последњег дана?

и следеће линије Пајтон програма:

 1. a = a + 13
  
 2. a = 37
  
 3. print(a)
  
 4. a = a * 3
  

Којим редоследом би команде требало распоредити у програму да би се његовим извршавањем добило исправно решење постављеног задатка?

(Одговор упиши навођењем редних бројева линија, нпр. 12345)

Одговор:

Питање 20.**

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању наредног кода?

tekst = "ДОМОВИНА се брани лепотом, чашћу и знањем. Домовина се брани животом и лепим васпитањем."
skup = set(tekst)
skup = skup - {" ", ",", ".", "!", "?"}
skup = skup - set("аеиоу")
print( len(skup) )

  Q-195: Изабери одговор:

 • 22
 • Тачно
 • 16
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно