$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Ниске

Питање 1.

Шта од наведеног Пајтон окружење НЕЋЕ третирати као ниску?

  Q-155: Изабери одговор:

 • "f5"
 • Нетачно
 • 'm k'
 • Нетачно
 • lav-ica
 • Тачно
 • "FOO"
 • Нетачно

Питање 2.

Шта од наведеног Пајтон окружење НЕЋЕ третирати као ниску?

  Q-156: Изабери одговор:

 • "12"
 • Нетачно
 • 12
 • Тачно
 • Ниједан од записа не представља Пајтон ниску.
 • Нетачно

Питање 3.*

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању следећег кода?

z = "-" + "-"
print(z)

Одговор:

Питање 4.*

Који од наведених програма неће дати оговорајући испис, ако је задатак да програм испише текст Срећан рођендан!?

 1. t = "Срећан "
  r = 'рођендан!'
  u = t + r
  print(u)
  
 2. t = 'Срећан'
  r = ' рођендан!'
  u = t + r
  print(u)
  
 3. t = 'Срећан "
  r = 'рођендан!'
  u = t + r
  print(u)
  

  Q-157: Изабери одговор:

 • Програм 1
 • Нетачно
 • Програм 2
 • Нетачно
 • Програм 3
 • Тачно

Питање 5.*

Шта ће Пајтон окружење исписати извршавањем следећег кода?

print('на' * 2 + " једе " + "а" + 'на' * 2 + "с")

Одговор:

Питање 6.**

Шта ће Пајтон окружење исписати извршавањем следећег кода?

t = "ан" * 2 + 'аса'
r = "Ружа воли сок од "
u = r + t
print(u)

Одговор:

Питање 7.

Чему је једнака вредност наредног израза?

len("Пера је прочитао 9 књигa")

  Q-158: Изабери одговор:

 • 20
 • Нетачно
 • 23
 • Нетачно
 • 24
 • Тачно

Питање 8.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

p = "програмирање"
print( p[4] )

  Q-159: Изабери одговор:

 • р
 • Тачно
 • г
 • Нетачно
 • прог
 • Нетачно

Питање 9.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

p = "Петља"
print( p[-1] )

  Q-160: Изабери одговор:

 • а
 • Тачно
 • љ
 • Нетачно
 • а
 • Нетачно

Питање 10.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

p = "Пајтон"
print( p.find('т') )

  Q-161: Изабери одговор:

 • 3
 • Тачно
 • 4
 • Нетачно
 • True
 • Нетачно

Питање 11.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

t = "Пајтон"
print(t[0:1])

Одговор:

Питање 12.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

t = "Петља"
print(t[2:])

Одговор:

Питање 13.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

t = "листа"
print(t[:4])

Одговор:

Питање 14.*

Шта ће бити исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

t = "листа"
print(t[-4:])

Одговор:

Питање 15.*

Шта ће бити резултат следећег кода?

t = "Пера је прочитао 2 књиге"
r = t[ 8 : 16 ]
u = t[ 17 : ]
k = ' сам '
p = r + k + u
print(p)

Одговор:

Питање 16.

Која је вредност наредног израза?

"32"+"282"

  Q-162: Изабери одговор:

 • 314
 • Нетачно
 • "314"
 • Нетачно
 • 32282
 • Нетачно
 • "32282"
 • Тачно

Питање 17.

Која је вредност наредног израза?

"71" * 2 + "69"

  Q-163: Изабери одговор:

 • 211
 • Нетачно
 • "14269"
 • Нетачно
 • "71269"
 • Нетачно
 • "717169"
 • Тачно

Питање 18.*

Која је вредност наредног израза?

len("23690" * 2)

  Q-164: Изабери одговор:

 • 5
 • Нетачно
 • 7
 • Нетачно
 • 10
 • Тачно

Питање 19.**

Шта исписује следећа наредба?

print("232" + "45" * 3)

Одговор:

Питање 20.*

Која је вредност наредног израза?

"188" + 188

  Q-165: Изабери одговор:

 • 376
 • Нетачно
 • "188188"
 • Нетачно
 • Дати запис не представља исправан Пајтон израз.
 • Тачно

Питање 21.*

Која је вредност наредног израза?

int( "116" ) + 116

  Q-166: Изабери одговор:

 • 232
 • Тачно
 • "116116"
 • Нетачно
 • Дати запис не представља исправан Пајтон израз.
 • Нетачно

Питање 22.**

Која је вредност наредног израза?

"13" + str(13)

  Q-167: Изабери одговор:

 • 26
 • Нетачно
 • "1313"
 • Тачно
 • Дати запис не представља исправан Пајтон израз.
 • Нетачно

Питање 23.**

Који од наредних израза има вредност једнаку збиру највећег природног броја са 6 цифара и квадарата броја 41?

  Q-168: Изабери одговор:

 • str( 9 ) * 6 + 41 * 41
 • Нетачно
 • str( 9 * 6 ) + str( 41 * 41 )
 • Нетачно
 • int( str( 9 * 6 ) ) + 41 * 41
 • Нетачно
 • int( str( 9 ) * 6 ) + 41 * 41
 • Тачно