$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Листе

Питање 1.

На који начин се у Пајтон језику дефинише листа која садржи бројеве 1, 0, 3, -4?

  Q-128: Изабери одговор:

 • lista = [1, 0, 3, -4]
 • Тачно
 • lista = (1, 0, 3, -4)
 • Нетачно
 • lista = {1, 0, 3, -4}
 • Нетачно

Питање 2.

На који начин се у Пајтон језику дефинише листа која садржи бројеве 9, 77 и световно име Светог Саве?

  Q-129: Изабери одговор:

 • lista = [9, 77, ”Растко”]
 • Тачно
 • lista = [9, 77, Растко]
 • Нетачно
 • lista = {9, 77, ”Растко”}
 • Нетачно
 • Није могуће дефинисати листу која садржи бројеве и ниске истовремено.
 • Нетачно

Питање 3.

Која је вредност шестог елемента листе која је дефинисана у наредној линији?

lista = [170, 123, 194, 76, 45, 46, 46]

Одговор:

Питање 4.

Дата је листа l:

l = [-7, -9, 18, 24, 15, 23]

Написати наредбу којом се исписује први елемент листе l.

  Q-130: Изабери одговор:

 • l[0]
 • Тачно
 • l[1]
 • Нетачно
 • l[2]
 • Нетачно
 • l[-1]
 • Нетачно

Питање 5.

Шта је резултат извршавања следећих наредби?

l = [-6, -9, 26, 20, 0, 29]
print(l)

  Q-131: Изабери одговор:

 • l = [-6, -9, 26, 20, 0, 29]
 • Нетачно
 • [-6, -9, 26, 20, 0, 29]
 • Тачно
 • -6, -9, 26, 20, 0, 29
 • Нетачно
 • l
 • Нетачно

Питање 6.*

Дата је листа имена малих балерина које учествују на такмичењу balerine = [„Вера”, „Миа”, „Ана”, „Милица”, „Лана”]. У последљем тренутку Вера је јавила да не може да дође на наступ. Веру ће заменити Ивана. Која од наредних наредби мења Верино име у листи Иваниним именом?

  Q-132: Изабери одговор:

 • "Вера" = "Ивана "
 • Нетачно
 • balerine[0] = Ивана
 • Нетачно
 • balerine[0] = "Ивана"
 • Тачно
 • balerine["Вера"] = "Ивана"
 • Нетачно

Питање 7.*

Дата је листа имена малих балерина које учествују на такмичењу balerine = [„Вера”, „Миа”, „Ана”, „Милица”, „Лана”]. Тренер је одлучио да на такмичење поведе и Николину, балерину која ће бити резерва уколико нека од балерина која је на списку одустане. Која од наредних наредби додаје име нове балерине у листу?

  Q-133: Изабери одговор:

 • balerine += "Николина "
 • Нетачно
 • balerine.append("Николина")
 • Тачно
 • balerine.append(Николина)
 • Нетачно
 • balerine[-1] = "Николина"
 • Нетачно

Питање 8.

Чему је једнак индекс шестог елемента листе која је дефинисана у наредној линији?

lista = [124, 96, 119, 165, 56, 129, 165]

  Q-134: Изабери одговор:

 • 5
 • Тачно
 • 6
 • Нетачно
 • 129
 • Нетачно
 • 165
 • Нетачно

Питање 9.

Наставница географије рад својих ученика прати бележећи оцене са усменог и писменог одговарања, као и рада на часу. Следеће листе описују рад једног ученика: usmeni = [1, 5, 4, 4, 3, 5], pismeni = [5,4,5,4,5,4], rad_na_casu = [3,4,5,5,5,5]. Којом од следећих наредби се може одредити колико оцена из географије има овај ученик?

  Q-135: Изабери одговорe:

 • len(usmeni + pismeni + rad_na_casu)
 • Тачно
 • len(usmeni) + len(pismeni) + len(rad_na_casu)
 • Тачно
 • len_useni + len_pismeni + len_rad_na_casu
 • Нетачно
 • usmeni + pismeni + rad_na_casu
 • Нетачно

Питање 10.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista = [4, 2, -2, 3]
print( lista[ 2 ] )

  Q-136: Изабери одговор:

 • -2
 • Тачно
 • 2
 • Нетачно
 • [4, 2]
 • Нетачно
 • [2, 3]
 • Нетачно

Питање 11.*

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista = [9, 14, 9, 13, 15]
lista[ -1 ] = 0
print( lista )

  Q-137: Изабери одговор:

 • [9, 14, 9, 13, 0]
 • Тачно
 • [9, 14, 9, 0, 15]
 • Нетачно
 • [-1, 14, 9, 13, 15]
 • Нетачно
 • Листа ће остати непромењена. Елемент са индексом -1 не постоји, па се команда доделе неће ни извршити.
 • Нетачно

Питање 12.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista = [-3, 1, 2, 1]
print( len( lista ) )

Одговор:

Питање 13.*

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista1=[-3, -2, "pera", "0"]
print( len( lista1 ) )

  Q-138: Изабери одговор:

 • 2
 • Нетачно
 • 3
 • Нетачно
 • 4
 • Тачно

Питање 14.*

Нека наведена листа представља цене сладоледа у једној продавници. Којим изразом се може добити најнижа цена сладоледа?

lista = [126, 44, 43, 56, 48]

  Q-139: Изабери одговор:

 • min( lista )
 • Тачно
 • lista[-1]
 • Нетачно
 • lista[0]
 • Нетачно
 • lista[1]
 • Нетачно

Питање 15.*

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista=[3, 2, 2, 4]
print( sum( lista ) / len( lista ) )

  Q-140: Изабери одговор:

 • 2
 • Нетачно
 • 2.75
 • Тачно
 • 11
 • Нетачно

Питање 16.

Којом Пајтон уграђеном функцијом се може добити сортирана верзија листе a?

  Q-141: Изабери одговор:

 • sorted(a)
 • Тачно
 • order(a)
 • Нетачно
 • max(a)
 • Нетачно
 • sort(a)
 • Нетачно

Питање 17.*

Шта ће бити исписано извршавањем следећег кода?

voce = [45, 80, 65, 50, 40]
cena = sorted( voce )
print( cena )

  Q-142: Изабери одговор:

 • [45, 80, 65, 50, 40]
 • Нетачно
 • [40, 45, 50, 65, 80]
 • Тачно
 • [1, 4, 3, 2, 0]
 • Нетачно

Питање 18.**

Шта ће бити исписано извршавањем следећег кода?

povrce = [132, 125, 84, 112, 51, 104, 80]
cena = sorted(povrce)
print(sum( cena[0 : 2] ) )

  Q-143: Изабери одговор:

 • 257
 • Нетачно
 • 369
 • Нетачно
 • 131
 • Тачно

Питање 19.**

Шта се добија извршавањем следећег кода у којем листа представља цене сладоледа?

sladoled = [82, 137, 151, 92, 151, 145, 79]
cena = sorted(sladoled)
print( cena[-3 : ] )

  Q-144: Изабери одговор:

 • Цене три најскупља сладоледа.
 • Тачно
 • Цене четири најскупља сладоледа.
 • Нетачно
 • Цене три најјефтинија сладоледа.
 • Нетачно
 • Последња команда није исправно записана, па ће Пајтон окружење дати поруку о грешци и неће је извршти.
 • Нетачно

Питање 20.**

Шта ће бити исписано извршавањем следећег кода?

sladoled = [190, 79, 55, 46, 85, 147, 73]
print( sorted(sladoled)[0 : 4] )

  Q-145: Изабери одговор:

 • [46, 55, 73, 79]
 • Тачно
 • [46, 55, 79, 190]
 • Нетачно
 • [46, 55, 73, 79, 85]
 • Нетачно
 • [46, 55, 79, 85, 190]
 • Нетачно
 • Последња команда није исправно записана, па ће Пајтон окружење дати поруку о грешци и неће је извршти.
 • Нетачно

Питање 21.**

Шта ће бити исписано извршавањем следећег кода?

sladoled = [108, 91, 185, 186, 144, 163, 80]
print( sorted( sladoled[0 : 4] ) )

  Q-146: Изабери одговор:

 • [80, 91, 108, 144]
 • Нетачно
 • [91, 108, 185, 186]
 • Тачно
 • [80, 91, 108, 144, 163]
 • Нетачно
 • [91, 108, 144, 185, 186]
 • Нетачно

Питање 22.*

Ако је наредбом

lista = ['Миленко Љубић', 'Милица Стојковић', 'Александар Вилимоновић', 'Ђурађ Јокић', 'Калина Филиповић', 'Јасмина Златковић']

дефинисана листа имена ђака уређена према њиховом распореду у дневнику, којом линијом ће бити исписан број који у дневнику има Калина Филиповић?

  Q-147: Изабери одговор:

 • lista.index( "Калина Филиповић" ) + 1
 • Тачно
 • lista.find( "Калина Филиповић" )
 • Нетачно
 • lista.index( "Калина Филиповић" )
 • Нетачно

Питање 23.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = ['Миленко Љубић', 'Милица Стојковић', 'Александар Вилимоновић', 'Ђурађ Јокић', 'Калина Филиповић', 'Јасмина Златковић']
k = l.index( "Миленко Љубић" )
print( l[ k-1 ] )

  Q-148: Изабери одговор:

 • Јасмина Златковић
 • Тачно
 • Миленко Љубић
 • Нетачно
 • Пајтон окружење ће пријавити грешку због тога што елемент коме се приступа у листи (у трећој линији кода) не постоји.
 • Нетачно

Питање 24.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = ['Миленко Љубић', 'Милица Стојковић', 'Александар Вилимоновић', 'Ђурађ Јокић', 'Калина Филиповић', 'Јасмина Златковић']
k = len(l)
print( l[ k ] )

  Q-149: Изабери одговор:

 • Јасмина Златковић
 • Нетачно
 • Миленко Љубић
 • Нетачно
 • Пајтон окружење ће пријавити грешку због тога што елемент коме се приступа у листи (у трећој линији кода) не постоји.
 • Тачно

Питање 25.*

Дат је део програма за решавање следећег проблема:

Дата је листа максималних дневних температура бележених током 10 узастопних дана у јануару месецу. Колико пута је током тих десет дана максимална температура била једнака 0?

l = [-0.1, 8.4, 17.9, 9.7, 6.5, 2.6, 19.5]
___________
print( k )

Која би од наредних линија могла да употпуни програм тако да се његовим извршавањем добије тачан одговор на постављено питање?

  Q-150: Изабери одговор:

 • k = l.count(0)
 • Тачно
 • k = l.count("0")
 • Нетачно
 • k = count(l,0.0)
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 26.**

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = [2, 5, 8, 9, 13, 1, 9]
k = 3
l[k] = l[0]
l[0] = k
print( l )

  Q-151: Изабери одговор:

 • [3, 5, 8, 2, 13, 1, 9]
 • Тачно
 • [3, 5, 2, 9, 13, 1, 9]
 • Нетачно
 • [2, 5, 8, 9, 13, 1, 9]
 • Нетачно

Питање 27.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = [19, 7, 13]
k = [2, 7, 5]
n = l + k
print( n )

  Q-152: Изабери одговор:

 • [19, 7, 13, 2, 7, 5]
 • Тачно
 • [21, 14, 18]
 • Нетачно
 • 53
 • Нетачно
 • Трећа линија кода није исправна Пајтон наредба. Пајтон окружење ће исписати поруку о грешци.
 • Нетачно

Питање 28.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = [17] + 18
print( l )

  Q-153: Изабери одговор:

 • [17, 18]
 • Нетачно
 • 35
 • Нетачно
 • Прва линија кода није исправна Пајтон наредба. Пајтон окружење ће исписати поруку о грешци.
 • Тачно

Питање 29.*

Нека су дефинисане две листе на следећи начин:

l = [3, 4, 8, 8, 18, 9]
k = [16, 19, 9]

Који од понуђених израза НЕЋЕ имати вредност збира свих елемената ове две листе?

  Q-154: Изабери одговор:

 • sum( l + k )
 • Нетачно
 • sum( l, k )
 • Тачно
 • sum( l ) + sum( k )
 • Нетачно