$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Корњача графика

Питање 1.

Уколико од почетка извршавања програма ниједном командом не кажеш корњачи да промени свој правац и смер кретања, на коју ће се страну кретати при извршавању следеће линије?

turtle.forward(100)

  Q-55: Изабери одговор:

 • Налево у хоризонталном правцу.
 • Нетачно
 • Надесно у хоризонталном правцу.
 • Тачно
 • Нагоре у вертикалном правцу.
 • Нетачно
 • Надоле у вертикалном правцу.
 • Нетачно

Питање 2.

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон програма?

import turtle
turtle.forward(100)

  Q-56: Изабери одговор:

 • Биће исцртана положена (хоризонтална) линија дужине 100 пиксела са симболом којим је корњача представљена на њеном десном крају.
 • Тачно
 • Биће исцртана положена (хоризонтална) линија дужине 100 пиксела са симболом којим је корњача представљена на њеном левом крају.
 • Нетачно
 • Биће исцртана усправна (вертикална) линија дужине 100 пиксела са симболом којим је корњача представљена на њеном горњем крају.
 • Нетачно
 • Биће исцртана усправна (вертикална) линија дужине 100 пиксела са симболом којим је корњача представљена на њеном доњем крају.
 • Нетачно

Питање 3.*

Извршавањем којег од датих Пајтон програма ће бити исцртана црвена хоризонтална линија дужине 150 корака/пиксела на чијем се десном крају налази симбол којим је корњача представљена?

 1. import turtle
  turtle.color("red")
  turtle.forward(150)
  
 2. import turtle
  turtle.forward(150)
  turtle.color("red")
  

  Q-57: Изабери одговор:

 • 1
 • Тачно
 • 2
 • Нетачно
 • Оба програма дају исти резултат при извршавању.
 • Нетачно

Питање 4.

Шта ће бити резултат извршавања следеће линије Пајтон програма?

turtle.shape("circle")

  Q-58: Изабери одговор:

 • Биће исписан текст circle.
 • Нетачно
 • Отисак корњаче ће бити постављен на облик круга.
 • Тачно

Питање 5.

Шта ће бити резултат извршавања следеће линије Пајтон програма?

turtle.stamp()

  Q-59: Изабери одговор:

 • Биће одштампана празна линија текста.
 • Нетачно
 • На позицији на којој се тренутно налази корњача ће бити остављен отисак корњаче у облику који јој је тренутно додељен.
 • Тачно
 • Корњача се помера за један корак без цртања линије по екрану.
 • Нетачно

Питање 6.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон програма?

import turtle
turtle.shape("triangle")
turtle.forward(100)

  Q-60: Изабери одговор:

 • Биће приказана хоризонтална линија дужине 100 корака са троуглом којим је представљена тренутна позиција корњаче на десном крају.
 • Тачно
 • Биће приказана хоризонтална линија дужине 100 корака са по једним троуглом којим се представља корњача на оба краја.
 • Нетачно
 • Биће приказана хоризонтална линија дужине 100 корака са троуглом којим је представљена тренутна позиција корњаче на левом крају.
 • Нетачно

Питање 7.*

Нека је дат задатак

Напиши Пајтон програм чијим ће извршавањем бити исцртана хоризонтална линија подразумеване боје дужине 150 корака са симболом којим је представљена тренутна позиција корњаче црвене боје који се налази на левом крају линије.

и нека је дат недовршен Пајтон програм за његово решавање

import turtle
turtle.shape("turtle")

Ако је циљ да дати програм довршиш да даје очекиван резултат, међу понуђеним линијама изабери оне које су ти потребне и распореди их тако да твоје решење буде тачно.

 1. turtle.forward(100)
  
 2. turtle.color("red")
  
 3. turtle.back(150)
  

(Одговор упиши навођењем редних бројева линија, нпр. 123).

Одговор:

Питање 8.

Коjом од наведених команди ће корњача променити свој смер кретања тако што ће се окренути за 60 степени у смеру кретања казаљке на сату?

  Q-61: Изабери одговор:

 • turtle.right(60)
 • Тачно
 • turtle.left(60)
 • Нетачно
 • turtle.rotate(60)
 • Нетачно
 • turtle.rotate(-60)
 • Нетачно

Питање 9.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон програма?

import turtle
turtle.left(90)
turtle.forward(30)

  Q-62: Изабери одговор:

 • Биће приказана хоризонтална линија дужине 30 корака са симболом којим је представљена тренутна позиција корњаче на левом крају.
 • Нетачно
 • Биће приказана хоризонтална линија дужине 30 корака са симболом којим је представљена тренутна позиција корњаче на десном крају.
 • Нетачно
 • Биће приказана вертикална линија дужине 30 корака са симболом којим је представљена тренутна позиција корњаче на горњем крају.
 • Тачно
 • Биће приказана вертикална линија дужине 30 корака са симболом којим је представљена тренутна позиција корњаче на доњем крају.
 • Нетачно

Питање 10.*

Нека је дат следећи програм:

import turtle
turtle.back(60)
turtle.left(90)
turtle.forward(60)

Након извршавања друге линије кода биће исцртана једна хоризонтална линија. Шта ће би резултат извршавања остатка кода?

  Q-63: Изабери одговор:

 • Биће исцртана вертикална линија која са хоризонталном формира ћирилично велико штампано слово `Г`.
 • Нетачно
 • Биће исцртана вертикална линија која са хоризонталном формира латинично велико штампано слово `L`.
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 11.

Шта ће бити резултат извршавања следеће линије Пајтон програма?

turtle.penup()

  Q-64: Изабери одговор:

 • Корњача се креће на горе један корак.
 • Нетачно
 • Корњача подиже своју оловку, тако да при наредним кретањима по екрану не оставља траг.
 • Тачно
 • Функцијом penup() се корњачи издаје наредба да се креће на горе за задат број корака. Како је број корака изостављен линија не представља исправну Пајтон наредбу.
 • Нетачно

Питање 12.*

Шта ће корњача нацртати извршавањем следећих линија Пајтон програма?

import turtle
turtle.forward(20)
turtle.penup()
turtle.forward(20)
turtle.pendown()
turtle.forward(20)
turtle.penup()
turtle.forward(20)
turtle.pendown()
turtle.forward(20)

  Q-65: Изабери одговор:

 • Испрекидану линију која се састоји од три дужи.
 • Тачно
 • Испрекидану линију која се састоји од две дужи.
 • Нетачно
 • Испрекидану линију која се састоји од пет дужи.
 • Нетачно
 • Једину пуну линију дужине 100.
 • Нетачно

Питање 13.**

Шта ће бити резултат извршавања датог Пајтон програма?

import turtle
turtle.shape("circle")
turtle.penup()
turtle.stamp()
turtle.left(90)
turtle.forward(30)
turtle.stamp()

  Q-66: Изабери одговор:

 • Биће исцртана хоризонтална линија са отисцима корњаче у виду круга на оба краја.
 • Нетачно
 • Биће исцртана вертикална линија са отиском корњаче у виду круга на оба краја.
 • Нетачно
 • Биће приказан један круг којим је представљена тренутна позиција корњаче.
 • Нетачно
 • Биће приказана два отиска корањаче у виду круга један изнад другог на растојању од 30 корака.
 • Тачно

Питање 14.*

Коју линију кода је потребно додати датом Пајтон коду да би резултат извршавања комплетног програма био квадрат величине странице дужине десет корака?

import turtle
for i in range(4):
 turtle.forward(10)
 ___________________

  Q-67: Изабери одговор:

 • turtle.right()
 • Нетачно
 • turtle.right(90)
 • Тачно
 • turtle.right(180)
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 15.*

Коју линију кода је потребно додати датом Пајтон коду да би резултат извршавања комплетног програма био једнакостранични петоугао странице дужине 100 корака?

import turtle
for i in range(5):
 turtle.forward(100)
 ___________________

  Q-68: Изабери одговор:

 • turtle.right(108)
 • Нетачно
 • turtle.right(72)
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 16.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег програма?

import turtle
for i in range(3):
 turtle.left(60)
 turtle.forward(100)

  Q-69: Изабери одговор:

 • Једнакостранични троугао странице дужине 100 са хоризонталном станицом на горњој страни троугла и врхом окренутим на доле ("наопако" окренут троугао).
 • Нетачно
 • Једнакостранични троугао странице дужине 100 са хоризонталном станицом на доњој стани троугла и врхом окренутим на доле.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Тачно

Питање 17.*

Нека је дат задатак

Напиши Пајтон програм чијим ће извршавањем бити исцртано 4 квадрата страница дужине 50 корака, поравнатих по хоризонталним странама, при чему је хоризонтално растојање између два суседна 50 корака.

и нека је дат недовршен Пајтон програм за његово решавање

for i in range(4):
 for j in range(4):
  turtle.right(90)
  turtle.forward(50)
 _____________________

Ако је циљ да дати програм довршиш да даје очекиван резултат, међу понуђеним командама изабери оне које су ти потребне и распореди их тако да твоје решење буде тачно. Међу одговарајућим одабери решење које има најмање линија.

 1. turtle.forward(100)
  
 2. turtle.right(90)
  
 3. turtle.left(90)
  
 4. turtle.pendown()
  
 5. turtle.penup()
  
 6. turtle.forward(50)
  

(Одговор упиши навођењем редних бројева линија, нпр. 123).

Одговор:

Питање 18.**

Шта је резултат извршавања следећег Пајтон програма?

import turtle
for i in range(5):
 for j in range(4):
  turtle.forward(50 - i * 5)
  turtle.right(90)
 turtle.penup()
 turtle.back(60)
 turtle.pendown()

  Q-70: Изабери одговор:

 • Биће исцртано 5 квадрата различитих величина поравнатих по горњој страници и поређаних од најмањег до највећег гледајући слева надесно.
 • Тачно
 • Биће исцртано 5 квадрата различитих величина поравнатих по горњој страници и поређаних од најмањег до највећег гледајући здесна налево.
 • Нетачно
 • Биће исцртано 5 квадрата различитих величина поравнатих по доњој страници и поређаних од најмањег до највећег гледајући слева надесно.
 • Нетачно
 • Биће исцртано 5 квадрата различитих величина поравнатих по доњој страници и поређаних од највећег до најмањег гледајући здесна налево.
 • Нетачно

Питање 19.*

Колико ће црвених кругова бити исцртано при извршавању следећег програма?

import turtle
turtle.penup()
turtle.shape("circle")
 for i in range(9):
  if (i + 1 // 3 == 0):
   turtle.color("red")
  else:
   turtle.color("blue")
  turtle.stamp()
  turtle.forward(50)

  Q-71: Изабери одговор:

 • 3
 • Нетачно
 • Сви.
 • Нетачно
 • Ниједан.
 • Нетачно
 • Један.
 • Тачно

Питање 20.**

Нека је дат задатак

Напиши Пајтон програм чијим ће извршавањем бити исцртанo 6 отисака корњаче у облику круга поређаних хоризонтално са растојањем између суседних од 50 корака, при чему је почевши од првог сваки трећи круг по реду плав, а сви остали су црвене боје.

и нека је дат недовршен Пајтон програм за његово решавање

import turtle
turtle.penup()
turtle.shape("circle")
for i in range(6):
 if (____________________):
  turtle.color("blue")
 else:
  turtle.color("red")
 turtle.stamp()
 turtle.forward(50)

Који од понуђених услова треба додати на означено место да би програм радио исправно?

(Баз обзира на услов, при извршавању програма ће бити приказано 7 кругова, при чему првих 6 представља отисак корњаче, а последњи само њену тренутну позицију. Боју последњег круга немој узимати у обзир при решавању овог задатка.)

  Q-72: Изабери одговор:

 • (i + 1) % 3 == 0
 • Нетачно
 • i % 3 == 0
 • Тачно
 • i // 3 == 0
 • Нетачно
 • (i + 1) // 3 == 0
 • Нетачно