$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Функције и процедуре

Питање 1.

Шта ће бити резултат извршавања следећег кода?

def obim(a):
 return 4 * a

print(obim(8))

Одговор:

Питање 2.

Коју од понуђених линија кода треба додати на обележено место да би на исправан начин била дефинисана функција која израчунава kub добијеног броја?

def kub(a):

 _________________

  Q-38: Изабери одговор:

 • return a * a * a
 • Тачно
 • return а * 3
 • Нетачно
 • а * а * a
 • Нетачно
 • return kub
 • Нетачно

Питање 3.

Шта ће бити резултат извршавања следећег кода?

def f(a):
 return 2 * a

print(f(0) - f(1))

Одговор:

Питање 4.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег кода?

def f(a):
 return 2 * a + 3

print(f(4) - f(f(-1)))

Одговор:

Питање 5.*

За коју ће вредност додељену променљивој m Пајтон окружење при покретању исписати 15?

def f(a):
 if a % 5 == 0:
  return 2 * a
 else:
  return 2 * a + 1

m = int(input("unesi ceo broj"))
print(f(m))

Одговор:

Питање 6.*

Дат је задатак у којем се тражи да се за време које је Алекса провео у читању књиге дато у минутима испише исто време изражено у сатима и минутима. Која од понуђених линија кода може да буде додата на обележено место да би на исправан начин била дефинисана функција, а програм за унето време исписивао тачан резултат?

def vreme(a):
 s = a // 60
 m = a % 60
 ____________

x = int(input("Unesi koliko minuta je Aleksa citao knjigu"))
(s,m) = f(x)
print(s, m)

  Q-39: Изабери одговорe:

 • return s, return m
 • Нетачно
 • return s, m
 • Тачно
 • (s, m)
 • Нетачно
 • return (s, m)
 • Тачно

Питање 7.**

Шта ће бити исписано извршавањем следећег програма?

def f(l,n):
 return l + n

print(f(17,14)," ",f("17","14"))

  Q-40: Изабери одговор:

 • 31 "31"
 • Нетачно
 • 31 1714
 • Тачно
 • 1714 "1714"
 • Нетачно
 • 31 "1714"
 • Нетачно
 • Пајтон окружење ће пријавити грешку при извршавању датог програма.
 • Нетачно

Питање 8.**

Шта ће бити резултат извршавања следећег програма?

def f(l,n):
 return l * n

print(f(2,"3"))

  Q-41: Изабери одговор:

 • 6
 • Нетачно
 • "222"
 • Нетачно
 • 33
 • Тачно
 • Пајтон окружење ће пријавити грешку при извршавању датог програма.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 9.**

Дата је функција којом се израчунава квадрат датог броја.

def f(a):
 return a * a

Наведи ознаку исправне линије кода у којој се користи дата функција и којом се исписују квадрати свих бројева од 5 до 7.

 1. print([f(x) for x in range(5,7)])
  
 2. print([f(a) for x in range(5,7)])
  
 3. print([f(x) for x in range(5,8)])
  
 4. print([f(a) for x in range(5,8)])
  

  Q-42: Изабери одговор:

 • Линија 1
 • Нетачно
 • Линија 2
 • Нетачно
 • Линија 3
 • Тачно
 • Линија 4
 • Нетачно

Питање 10.*

Наведи ознаку функције која за дати двоцифрен број враћа збир цифара јединица и десетица.

 1. def dvocifren(a):
   d = a // 10
   j = a % 10
   return sum(j, d)
  
 2. def dvocifren(a):
   d = a // 10
   j = a % 10
   return (j, d)
  
 3. def dvocifren(a):
   d = a // 10
   j = a % 10
   return j + d
  

  Q-43: Изабери одговор:

 • Функција 1
 • Нетачно
 • Функција 2
 • Нетачно
 • Функција 3
 • Тачно

Питање 11.**

Дата је функција којом се израчунава обим троугла.

def obim(a, b, c):
 return a + b + c

Наведи ознаку програма који користи дату функцију да би исписао обиме неколико троуглова чије су величине страница задате у листи торки.

 1. trouglovi = [(3, 4, 5), (5, 12, 13), (7, 24, 25)]
  for trougao in trouglovi:
   print(obim(*trougao))
  
 2. trouglovi = [(3, 4, 5), (5, 12, 13), (7, 24, 25)]
  for trougao in trouglovi:
   print(obim(trougao))
  
 3. trouglovi = [(3, 4, 5), (5, 12, 13), (7, 24, 25)]
  for i in range(len(trouglovi)):
    print(obim(trouglovi[i]))
  

  Q-44: Изабери одговор:

 • Програм 1
 • Тачно
 • Програм 2
 • Нетачно
 • Програм 3
 • Нетачно

Питање 12.**

Дат је један део Пајтон кода.

Prvougaonik = [(3, 7), (3, 9), (5, 8)]
for p in Prvougaonik:
 print(povrsina(p))

Коју од наредних дефиниција функција povrsina може да има да би наведени код допуњен њом радио исправно?

 1. def povrsina(a):
   return a * a
  
 2. def povrsina(a):
   return a[0]*a[1]
  
 3. def povrsina(a):
   return a(0)*a(1)
  
 4. def povrsina(a,b):
   return a * b
  

  Q-45: Изабери одговор:

 • Функција 1
 • Нетачно
 • Функција 2
 • Тачно
 • Функција 3
 • Нетачно
 • Функција 4
 • Нетачно

Питање 13.*

Дат је следећи код.

a = formirajlistu(10)
print(a)

Одабери међу понуђеним оне дефиниције функција које би додате постојећем коду дале програм којим се формира и исписује листа парних бројева мањих од 10. Наведи редне бројеве дефиниција које сматраш тачним. Ако ниједна није одговорајућа упиши -.

 1. def formirajlistu(n):
   return(range(2,n,2))
  
 2. def formirajlistu(n):
   l = list(range(2,n,2))
   return l
  
 3. def formirajlistu(n):
   for i in range(2,n,2):
    lista.append(i)
   return lista
  
 4. def formirajlistu(n):
   lista = []
   for i in range(2,n,2):
    lista.append(i)
   return lista
  
 5. def formirajlistu(n):
   l = list(range(2,n,2))
  

  Q-46: Изабери одговорe:

 • Функција 1
 • Нетачно
 • Функција 2
 • Тачно
 • Функција 3
 • Нетачно
 • Функција 4
 • Тачно
 • Функција 5
 • Нетачно

Питање 14.**

Дат је следећи код.

a = []
formirajlistu(a,10)
print(a)

Датом програму треба додати функцију, тако да се од унетих 10 целих бројева формира и штампа листа. Које од наредних дефиниција функције formirajlistu() су исправна допуна програма, тако да програм при прокретању даје одговарајући излаз?

 1. def formirajlistu(lista,n):
   x = int(input())
   for i in range(n):
    lista.append(x)
   return lista
  
 2. def formirajlistu(lista,n):
   for i in range(n):
    x = int(input())
    lista.append(x)
   return lista
  
 3. def formirajlistu(lista,n):
   for i in range(n):
    x = int(input())
    lista[i] = x
   return lista
  
 4. def formirajlistu(a,10):
   for i in range(10):
    x = int(input())
    a[i] = x
   return a
  

  Q-47: Изабери одговор:

 • Функција 1
 • Нетачно
 • Функција 2
 • Тачно
 • Функција 3
 • Нетачно
 • Функција 4
 • Нетачно

Питање 15.

Коју од понуђених линија кода можеш додати следећој дефиницији функције да би она враћала скуп различитих карактера који се налазе у датом тексту?

def karakteri(tekst):
 _________________________

  Q-48: Изабери одговор:

 • return len(set(tekst))
 • Нетачно
 • return set(tekst)
 • Тачно
 • return len(tekst)
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 16.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег програма?

def d(tekst):
 return len(tekst)

t1 = 4660871
t2 = 2816968
br = d(set(str(t1)) & set(str(t2)))
print(br)

  Q-49: Изабери одговор:

 • Биће исписан број 3.
 • Тачно
 • Биће исписан број 8.
 • Нетачно
 • Биће исписан број 1.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 17.

Шта је дефинисано следећим кодом?

def stampajVeci(broj):
 print(broj + 1)

  Q-50: Изабери одговор:

 • Процедура којом се исписује број који је за један већи од датог броја.
 • Тачно
 • Дата дефиниција је непотпуна. Недостаје бар једна линија у којој ће бити позвана команда return. Пајтон окружење ће пријавити грешку при покретању овог кода.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 18.

Дат је недовршен Пајтон програм.

import turtle

def preskoci(duzina):
 ______________

for i in range(5):
 turtle.forward(25)
 preskoci(25)

Која од понуђених дефиниција процедуре preskoci може да се дода датом програму, тако да се програмом исцртава хоризонтална испрекидана линија?

 1. turtle.penup()
  turtle.forward(duzina)
  turtle.pendown()
  
 2. turtle.penup()
  turtle.forward(duzina)
  
 3. turtle.penup(25)
  

  Q-51: Изабери одговорe:

 • Наредбе 1
 • Тачно
 • Наредбе 2
 • Нетачно
 • Наредбе 3
 • Нетачно

Питање 19.*

Која од понуђених функција НЕЋЕ при одговарајућем позиву исцртати правилни полигон са одговарајућим бројем и дужином страницe?

 1. def poligon(n, a):
   for i in range(n):
    turtle.forward(a)
    turtle.right(360 / n)
  
 2. def poligon(n, a):
   for i in range(n):
    turtle.forward(a)
    turtle.right((n-2)*180 / n)
  
 3. def poligon(n, a):
   for i in range(n):
    turtle.left(360 / n)
    turtle.forward(a)
  

  Q-52: Изабери одговор:

 • Функција 1
 • Нетачно
 • Функција 2
 • Тачно
 • Функција 3
 • Нетачно

Питање 20.*

Коју од понуђених линија треба додати на обележено место у коду да би резултат извршавања целог програма била једна хоризонтална линија која се састоји од задатог броја краћих линија чије се боје смењују тако да је прва црвена, друга зелена, трећа плава, четврта црвена и тако редом?

import turtle

def linijauboji(duzina,boja):
 turtle.color(boja)
 turtle.forward(duzina)

n = int(input("Unesi broj linija"))
boja = ['red', 'green', 'blue']
for i in range(n):
 ___________________

  Q-53: Изабери одговор:

 • linijauboji(30, boja[i%3])
 • Тачно
 • linijauboji(30, boja)
 • Нетачно
 • linijauboji(30, boja[i//3])
 • Нетачно

Питање 21.**

Који од понуђених програма штампа црвену изломљену линију која формира квадратну спиралу, при чему су прве две дужи величине 50 корака, наредне две за 5 корака веће и тако редом?

 1. import turtle
  
  def linijauboji(duzina,boja):
   turtle.color(boja)
   turtle.forward(duzina)
  
  n = int(input("Unesi broj linija"))
  for i in range(n):
   duzina = 50 + (i // 2) * 5
   linijauboji(duzina, "red")
   turtle.left(90)
  
 2. import turtle
  
  def linijauboji(duzina,boja):
   turtle.color(boja)
   turtle.forward(duzina)
  
  n = int(input("Unesi broj linija"))
  duzina = 50
  for i in range(n):
   duzina = duzina + (i // 2) * 5
   linijauboji(duzina, "red")
   turtle.left(90)
  
 3. import turtle
  def linijauboji(duzina,boja):
   turtle.color(boja)
   turtle.forward(duzina)
  
  n = int(input("Unesi broj linija"))
  duzina = 50
  for i in range(n):
   for i in range(4):
    linijauboji(duzina, "red")
    turtle.left(90)
   duzina = 50 + (i // 2) * 5
  

  Q-54: Изабери одговор:

 • 1
 • Тачно
 • 2
 • Нетачно
 • 3
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора.
 • Нетачно