$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Temena pravougaonika

Autor zadatka
Saradnici
Autor rešenja
Izvor zadatka
vreme memorija ulaz izlaz
1 s 1000 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Odrediti da li se od 4 različite tačke, predstavljene svojim koordinatama (X, Y), može formirati pravougaonik čije su stranice paralelne koordinatnim osama?

U prva četiri reda standardnog ulaza se nalaze celobrojne koordinate tačaka. Svaki red predstavlja koordinate jedne tacke zatate njenim X i Y koordinatama.

U prvom redu standardnog izlaza ispisati "da" ukoliko je moguće formirati traženi pravougaonik, odnosno "ne" u suprotnom.

-100 000 <= X, Y <= 100 000

Ulaz izlaz

Primer 1:

1 1

5 1

1 2

5 2

Primer 2:

1 -1

-1 -1

-1 1

0 0

Primer 1:

da

Primer 2:

ne

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.