$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Kusur

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 1000 Mb standardni izlaz standardni ulaz

У земљи Тарзанији постоје само ситне монете (1, 2, 5 или 10 јукуку). Продавачице често имају проблем са враћањем кусура, те програмери помажу својим програмима за решавање овог проблема. Напишите  програм KUSUR који ће за куповину у вредности P и за вредност V коју је купац дао касирки, одредити колико најмање монета може да се исплати купцу као кусур. Претпоставити да касирка располаже са довољно много монета  (1, 2, 5 или 10 јукуку), као и да се увек враћа тачан износ кусура (тј. касирка неће давати жваке или остајати дужна купцу). 

Вредности P и V су два цела броја која се учитавају из прве линије стандардног улаза и раздвојена су једним бланко карактером.

Исписати колико најмање монета може да се исплати купцу као кусур.

Ulaz izlaz

14 20

2

Продавачица ће вратити кусур са укупно две монете (једна од 5 динара и једна од 1 динар), а неће вратити кусур са три монете (свака по два динара).

Општинско такмичење из програмирања за ученике основних школа
22.фебруар 2014.
I и II категорија

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.