Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Zaokruženo izdanje Metodičke zbirke algoritamskih zadataka

pre 4 godine

Pažljiv izbor zadataka, udružen sa mogućnošću testiranja sopstvenih programskih kodova i propraćen opsežnim objašnjenjima najvažnijih koncepata čini zbirke jedinstvenim alatom za učenje programiranja.

Metodička zbirka algoritamskih zadataka, jedna od centralnih edicija za učenje programiranja na Petlji, posvećena učenju programiranja rešavanjem algoritamskih zadataka, dobila je, nakon višegodišnjeg rada, svoj zaokruženi oblik. Petlja je svojim korisnicima ponudila jedan celovit materijal za učenje koji im može pomoći u svim etapama na njihovom programerskom putu – na samom početku, ali naročito na višim nivoima učenja, u takmičarskom programiranju i profesionalnom usavršavanju. Ažuriranjem dva već postojeća izdanja, Metodičke zbirke zadataka iz osnova programiranja i Metodičke zbirke zadataka iz algoritmike – elementarne tehnike analize i konstrukcije algoritama, i objavljivanjem finalnog toma, Metodičke zbirke zadataka iz algoritmike – odabrani algoritmi i strukture podataka, Sva tri izdanja možete pronaći na stranici https://petlja.org/zbirke

 

Izbor zadataka u zbirkama tako je napravljen da onaj koji uči može ovladati algoritmima, strukturama podataka i važnim tehnikama u programiranju, od početnog nivoa učenja, pokrivenog Metodičkom zbirkom zadataka iz osnova programiranja, pa sve do naprednih nivoa, obrađenim u druga dva izdanja. 

 

Zbirka osnovnog nivoa prevashodno može biti korisna početnicima u programiranju, srednjoškolcima koji slušaju programiranje u okviru redovne nastave i osnovcima koji prave prve korake u takmičarskom programiranju, dok zbirke naprednih nivoa u sebi sadrže zadatke namenjene onima koji su ozbijnije zagazili u programerske vode – srednjoškolcima koji se takmiče ili idu u specijalizovana IT odeljenja, studentima koji u okviru kurikuluma svojih fakulteta slušaju algoritamsko programiranje i profesionalcima koji žele da unaprede svoje poznavanje algoritamskog programiranja.

 

Sami zadaci propraćeni su i detaljno objašnjenim rešenjima, koja, zajedno sa tekstovima smeštenim na početak glavnih celina zbirki, nude detaljan uvid u najvažnije koncepte programiranja obrađene zbirkama – bilo da se radi o osnovama programskog jezika ili naprednim tehnikama programiranja, algoritmima ili strukturama podataka. 

Sopstvena rešenja zadataka korisnici mogu automatski testirati na našem portalu, a zadatke mogu rešavati u svim programskim jezicima dostupnim na Petlji (C, C++, C#, Python, Java, Octave, Pascal), dok su rešenja zadataka i objašnjenja najvažnijih koncepata u zbirkama ponuđeni sa primerima za Pajton (osnovni nivo), C++ i C# (sve tri zbirke), ali su artikulisani na takav način da mogu biti korisni i onima koji zadatke rešavaju u drugim jezicima. 

 

Pažljiv izbor zadataka, udružen sa mogućnošću testiranja sopstvenih programskih kodova i propraćen opsežnim objašnjenjima najvažnijih koncepata, smeštenim u rešenjima zadataka i dodatnim tekstovima, izdiže zbirke sa nivoa prostih kolekcija zadataka i čini ih jedinstvenim alatom za učenje programiranja. Zbirke, tako, predstavljaju centralni resurs za učenje algoritamskog programiranja i pripremu za takmičenje na Petlji, nastao kao plod višegodišnjeg rada i podrške učenju programiranja. 

 

Pored online izdanja zbirki, ovi materijali dostupni su i u PDF-u koji je moguće preuzeti na početnoj stranici svake od zbirki.