Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Nove video lekcije na portalu Petlje

pre 5 godine

Fondacija Petlja je objavila nove video lekcije za učenje programiranja grafike u programskom jeziku Python uz pomoć biblioteke Pygame za učenike 7. razreda osnovne škole i 1. razreda gimnazije

Na portalu petlja.org na linku https://petlja.org/skola/videopygame nalaze se video lekcije posvećene učenju grafike u programskom jeziku Python uz pomoć biblioteke Pygame namenjene učenicima sedmog razreda osnovne škole i prvog razreda gimnazije. 

 

Za učenike sedmog razreda video lekcije su obuhvatile celokupno gradivo u okviru nastavne teme Računarstvo.

 

Naš autorski tim je pripremio čak 35 kratkih video lekcija u trajanju od 3 do 13 minuta namenjenih učenju programiranja grafike uz pomoć biblioteke Pygame. 

 

Kao i svi drugi Petljini materijali i ove video lekcije prate zvanične programe nastave i učenja, besplatne su i svima dostupne.

 

Podsećamo da su za nastavnike koji predaju u osnovnoj školi objavljeni modeli pripreme časa za sedmi razred koji se nalaze na sledećem linku https://petlja.org/zbornica/pripremeVII