Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Uz unapređenje veština nastavnika do boljeg kvaliteta nastave Računarstva i informatike

pre 3 meseci

Uspešno održana obuka nastavnika i nastavnica Računarstva i informatike u četvrtom razredu gimnazija za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

Sredinom marta, Fondacija Petlja je u Računarskoj gimnaziji, u Beogradu održala obuke za nastavnike i nastavnice Računarstva i informatike koji predaju Baze podataka u četvrtom razredu gimnazija za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Obuku je uspešno završilo preko 40 nastavnika i nastavnica, koji su ocenili da će im nova znanja pomoći da unaprede svoj rad sa učenicima. 

 

Nastavnici i nastavnice su stekli nova znanja o konceptima projektovanja i modelovanja baza podataka, tehnikama pisanja SELECT upita, kao i o pisanju procedura, funkcija i kreiranju aplikacija za obradu podataka iz relacionih baza. Takođe su dobili smernice za planiranje i organizaciju nastave računarstva i informatike, kao i za vođenje projektnog rada učenika. Smernice možete pronaći ovde.

 

Ova obuka je imala status programa od javnog interesa, u skladu sa rešenjem ministra prosvete, i bila je potpuno besplatna. 

 

Obuka je održana u okviru projekta „Izgradnja ključnih računarskih kompetencija – ka radnoj snazi budućnosti“, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete.