Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Prvi materijali za srednje stručne škole na net.kabinetu

pre 11 meseci

Sa materijalima za elektrotehničke škole Petlja proširuje podršku nastavi IT predmeta u školama

Pored toga što smo ponosni na činjenicu da sa novoobjavljenim materijalima pokrivamo sve razrede osnovnih škola i gimnazija kao i najveći deo stručnih predmeta specijalizovanih IT odeljenja, od ove godine autorski tim Fondacije Petlja izrađuje i materijale za srednje stručne škole. Objavljeni su materijali za predmete Programiranje 1 i Programiranje 2 za elektrotehničke škole, koji se mogu koristiti za obrazovne profile elektrotehničar informacionih tehnologija i elektrotehničar računara. Ta dva obrazovna profila u Srbiji godišnje upisuje oko 3.400 učenica i učenika.

 

Ovaj korak predstavlja značajan napredak u našem nastojanju da obezbedimo sveobuhvatnu podršku nastavnicima i nastavnicama u realizaciji nastave koja uključuje oblasti informacionih tehnologija. 

 

Svi materijali su besplatni i dostupni na onlajn platformi net.kabinet, kao otvoreni obrazovni resursi.

 

Edukativni materijali za srednje stručne škole su kreirani u okviru projekta „Izgradnja ključnih računarskih kompetencija – ka radnoj snazi budućnosti“, kojim koordinira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i na kome je Fondacija Petlja implementacioni partner, a koji se sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete i uz podršku Vlade Republike Srbije.