Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Nove video lekcije za učenje Pajtona

pre 6 godine

Fondacija Petlja objavila je novi set video lekcija za učenje programskog jezika Pajton. Osam video lekcija pokriva sve što treba da znate o Kornjača grafici.

Nakon video lekcija posvećenih Karel robotu, autorski tim Fondacije Petlja nastavio je sa kreiranjem novih video materijala za učenje programiranja u Pajtonu. Na red je došla Kornjača grafika, a osam kratkih lekcija služe kao dodatna podrška pri učenju programskog jezika Pajton. Sve video lekcije se nalaze ovde