Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Na net.kabinetu su dostupni materijali za još četiri predmeta u specijalizovanim IT odeljenjima

pre 11 meseci

Fondacija Petlja pruža dodatnu podršku nastavi u IT odeljenjima kroz materijale koji pokrivaju ključne teme računarskih nauka

Autorski tim Fondacije Petlja je kreirao nove materijale za starije razrede specijalizovanih IT odeljenja kojima se pokrivaju teme poput veštačke inteligencije, funkcionalne i logičke paradigme, objektno-orijentisano programiranje, baze podataka i veb programiranje. 

 

Tokom leta naši autori su kreirali i pripremili pet novih onlajn kurseva namenjenih učenicama i učenicima specijalizovanih IT odeljenja i to:

  1. Savremena veštačka inteligencija (deo predmeta Programske paradigme za četvrti razred specijalizovanih IT  odeljenja)
  2. Uvod u programske paradigme, logičko programiranje i funkcionalno programiranje (deo predmeta Programske paradigme za četvrti razred specijalizovanih IT  odeljenja)
  3. Objektno-orijentisano programiranje za treći razred specijalizovanih IT odeljenja
  4. Baze podataka za četvrti razred specijalizovanih IT odeljenja
  5. Veb programiranje za četvrti razred specijalizovanih IT odeljenja

Svi kursevi su, kao otvoreni obrazovni resursi, besplatno dostupni svima.

 

Edukativni materijali za specijalizovana IT odeljenja su kreirani u okviru projekta „Izgradnja ključnih računarskih kompetencija – ka radnoj snazi budućnosti“, kojim koordinira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i na kome je Fondacija Petlja implementacioni partner, a koji se sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete i uz podršku Vlade Republike Srbije.