Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Kadrovi utisaka: predavači i polaznici o Zimskoj školi otvorenih podataka

pre 5 godine

Fondacija Petlja je realizovala jednomesečnu školu namenjenu studentima društveno-humanističkih nauka gde je u centru bila priča o analizi otvorenih podataka

Polaznici i predavači Zimske škole otvorenih podataka za studente društveno-humanističkih nauka su podelili sa nama svoje utiske nakon završene jednomesečne škole.

 

Projekat Zimska škola otvorenih podataka za studente društveno-humanističkih nauka je trajala mesec dana tokom kojih je 30 odabranih polaznika imalo prilike da nauči nešto više o konceptu otvorenih podataka, kako da te podatke obradi, analizira i na kraju vizualizuje uz pomoć programskog jezika Python i okruženja Jupyter. 

Ovaj projekat je podržan od strane projekta Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti, koji sprovode Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva.