Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Budi Data Driven: Donosi zaključke na osnovu podataka

pre 3 godine

Interaktivan, besplatan, onlajn kurs Budi data driven koji je podržan u okviru programa društvene odgovornosti „Svet kakav želiš“ kompanije A1 Srbija od danas je dostupan na petlja.org

Svakodnevno smo obasuti naslovima i tekstovima u kojima se pominju ili na graficima predstavljaju neki podaci, procenti i proseci, a na osnovu kojih se donose zaključci sa porukom šta je dobro za nas, šta je normalno ili kako treba da se ponašamo i mislimo. Istovremeno, ako odvojimo malo vremena da pronađemo izvor za navedene podatke ili navedenim zaključcima kritički pristupimo, vidimo da često nije baš sve onako kako se na nekom sajtu, društvenim mrežama, novinskom članku ili televiziji predstavlja. Međutim, u moru neistina, poluistina i senzacionalističkog izlaganja sadržaja, sve je teže razlikovati neistinu i poluistinu od verodostojnih podataka.  Iz tog razloga su nam potrebni bolji alati za snalažene u savremenom svetu. Upravo smo sa kursom Budi Data Driven pokušali da ponudimo rešenje i teorijska objašnjenja, primere i alate koji predstavljaju vodič za svet analize i zaključivanja na osnovu podataka. 

 

Kurs je namenjen srednjoškolcima, studentima ali i svakome ko želi da nauči kako da analizira podatke i iz njih izvlači relevantne zaključke. Pošto znamo da slika govori više od reči, kroz kurs polaznik/polaznica će imati prilike da nauče i kako da analizirane podatke i kako da zaključke do kojih dođu i adekvatno vizuelno predstave. Konačno, da stvari još malo začinimo, sve analize su urađene u programskom jeziku Pajton, tako da će svako ko se upusti u prolazak kroz ovaj kurs imati prilike da nauči neke osnovne tehnike obrade podataka uz pomoć programerskih alata, ali i osnove zaključivanja na osnovu statističkih metoda, čije je razumevanje jako važno kada se bavimo analizom podataka. Autorski tandem koji čine Aleksandra Alorić i Dejan Pajić potrudio se da tematske celine i primeri u kursu Budi Data Driven budu poznati i bliski čitaocima i čitateljkama, a istovremeno napisani tako da ih svako može razumeti, nezavisno od stepena predznanja. 

 

Kako gotovo da ne postoji oblast u društvu u kojoj se danas ne koriste podaci, izabrali smo četiri oblasti među kojima će svako moći da pronađe nešto što ga zanima – sport, ekologiju, umetnost i javno zdravlje. Korišćeni su javno dostupni skupovi podataka, a želja autora i cilj kursa je da motiviše svakog pojedinca da nauči kako da odgovore na pitanja pronađe i kroz analizu podataka, bilo da se radi o nekim svakodnevnim problemima, poslu ili nekim pitanjima koja se tiču cele zajednice.

 

Kurs možete prolaziti lekciju po lekciju ili da, ako vas neka oblast posebno zanima, odmah pogledate nju, a onda eventualno neke nedoumice rešite gledajući ostale lekcije. Slede praznici i vreme kratkog odmora, tako da vam preporučujemo da ovaj kurs iskoristite kako biste stekli praktične veštine i znanja za koje se nadamo da će vam biti korisni za analizu onih podataka koji su vama važni, a koji svoje mesto nisu našli u ovom kursu. 

 

Projekat Budi Data Driven je prepoznat i podržan u okviru programa društvene odgovornosti „Svet kakav želiš“ kompanije A1 Srbija, sprovedenog u saradnji sa regionalnom organizacijom Propulsion. Pored našeg projekta kroz ovaj program su podržane i inicijative i domena ekologije i javnog zdravlja.