Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs
Ovaj kurs uključuje
121 aktivnosti
Mogućnost samostalnog rada

Програмирање за први разред специјализованих ИТ одељења

Овај курс је намењен ученицима специјализованог ИТ одељена 1. разреда за предмет Програмирање 1. Материјал је организован по целинама. Пролазећи кроз курс изучаваћете следеће:
 • шта су алгоритми и како се користе, од чега се састоји окружење за развој програма
 • какви све подаци постоје у програмима и шта може да се ради са њима
 • шта су гранања у програму и како се користе
 • које врсте циклуса постоје, како се пишу и како раде
 • које су основне операције над подацима, које се могу извести помоћу циклуса
 • како се основне операције могу комбиновати да се реше сложенији задаци
 • шта је низ, чему служи и како се користи у програмима, какве проблеме можемо да решимо употребом низова
 • које су сличности и разлике између стрингова, низова и листи
 • шта су, чему служе и како се користе матрице
 • шта су, чему служе и како се користе набројиви типови и структуре
 • како се фајлови могу копирати, премештати, преименовати и брисати
 • како се подаци могу прочитати из текстуалног фајла и уписати у текстуални фајл
 • како се праве програми са аргументима у командној линији
Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Аутори курса:
Милан Вугделија, Филип Марић
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs

Садржај курса

Шта ћеш научити

 • шта су алгоритми и како се користе
 • од чега се састоји окружење за развој програма
 • какви све подаци постоје у програмима и шта може да се ради са њима
 • шта су гранања у програму и како се користе
 • које врсте циклуса (петљи) постоје, како се пишу и како раде
 • које су основне операције над подацима, које се могу извести помоћу циклуса
 • како се основне операције могу комбиновати да се реше сложенији задаци
 • шта је низ, чему служи и како се користи у програмима
 • какве проблеме можемо да решимо употребом низова
 • које су сличности и разлике између стрингова, низова и листи
 • шта су, чему служе и како се користе матрице
 • шта су, чему служе и како се користе набројиви типови и структуре
 • како се фајлови могу копирати, премештати, преименовати и брисати
 • како се подаци могу прочитати из текстуалног фајла и уписати у текстуални фајл
 • како се праве програми са аргументима у командној линији

Потребне ствари за курс

 • Инсталирано окружење *Visual Studio* (довољно је инсталирати издање *Community edition* које је бесплатно) или неко друго окружење за развој програма у језику C# (на пример *Mono develop*).

Sadržaj kursa

3 lekcije 3 kviza
4 lekcije 3 kviza
1 lekcija
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije
2 lekcije 1 kviz
4 lekcije
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije
1 lekcija
1 lekcija
1 lekcija
1 lekcija
11 lekcija
2 lekcije
5 lekcija
5 lekcija 3 kviza
2 lekcije
1 lekcija
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
2 lekcije
1 lekcija
1 lekcija 1 kviz
2 lekcije
1 lekcija 1 kviz
3 lekcije 3 kviza
2 lekcije 2 kviza
1 lekcija
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija
1 lekcija 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija 1 kviz