Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs
Ovaj kurs uključuje
38 aktivnosti
Mogućnost samostalnog rada

ИКТ и Дигитална писменост за седми разред

Овај курс је намењен ученицима 7. разреда основне школе за предмет Информатика и рачунарство у току првог полугодишта. У оквиру курса детаљно су обрађене наставне теме Информационо-комуникационе технологије и Дигитална писменост и у потпуности прати програм наставе и учења за овај предмет. Курс је подељен по часовима. Материјал намењен за један школски час се састоји од лекције, дела са питалицама, којима се ученицима скреће пажња на најбитније делове из садржаја лекције и кратких квизова, који имају за циљ проверу усвојеног градива. Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Оригинални аутори: Катарина Вељковић, Далибор Тодоровић
Аутор допуњеног издања: Далибор Тодоровић
Рецензент: Светлана Мандић
Лектор: Предраг Ивановић
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs

Садржај курса

Шта ћеш научити

 • ­да разликујеш визуелну презентацију и логичку структуру текста;
 • да користиш алате за стилско обликовање документа и креирање прегледа садржаја у програму за обраду текста;
 • да објасниш принципе растерске и векторске графике и модела приказа боја;
 • да ­креираш растерску слику у изабраном програму;
 • да користиш алате за уређивање и трансформацију слике;
 • ­да креираш векторску слику у изабраном програму;
 • да креираш алате за уређивање и трансформацију слике;
 • да креираш GIF (гиф) анимацију;
 • да разликујеш URL, DNS и IP адресу;
 • да разумеш шта су хипервеза и хипертекст и како да подешаваш хипервезе ка делу садржаја у документу, ка другом документу или веб-локацији;
 • да креираш, форматираш и шаљеш електронску пошту и обављаш електронску комуникацију на сигуран, етички одговоран и безбедан начин водећи рачуна о приватности;
 • да препознаш непримерен садржај и нежељене контакте и заштитиш се на одговарајући начин;
 • да креираш и делиш документе у „облаку“ (cloud) водећи рачуна о одговарајућим нивоима приступа.

Потребне ствари за курс

 • да имаш инсталиран Gimp
 • да имаш инсталиран Inkscape
 • да имаш инсталиран Screencat-o-matic

Sadržaj kursa

1 lekcija
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija 1 kviz