Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs
Ovaj kurs uključuje
26 aktivnosti
Mogućnost samostalnog rada

Увод у програмске парадигме, логичко и функционално програмирање за четврти разред специјализованих ИТ одељења

Овај курс је намењен за предмет Програмске парадигме у четвртом разреду гимназија за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Курс прати одговарајући програм наставе и учења. Поред рада у школи, курс може да се пролази и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Аутор курса: Филип Марић
Рецензент: Драган Машуловић
Лектор: Ивана Смоловић
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs

Садржај курса

Шта ћеш научити

  • Научићеш шта су програмске парадигме и које су 4 основне програмске парадигме?
  • Резимираћеш основне карактеристике императивне и објектнооријентисане парадигме.
  • Научићеш основне карактеристике функционалне парадигме.
  • Научићеш основне елементе функционалног програмског језика Haskell.
  • Научићеш основне појмове математичке логике и аутоматског резоновања.
  • Научићеш основне карактеристике логичке парадигме.
  • Научићеш основне елементе логичког програмског језика PROLOG.

Потребне ствари за курс

  • Инсталиран интерпретатор/компилатор за програмски језик Haskell (или приступ неком онлајн интерпретатору)
  • Инсталиран интерпретатор/компиатор за програмски језик Proog (или приступ неком онлајн интерпретатору)
  • Инсталирано развојно окружење за програмски језик C#

Sadržaj kursa

4 lekcije 1 kviz
7 lekcija 1 kviz
11 lekcija 2 kviza