Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Tim fondacije Petlja


Teo Šarkić
Teo Šarkić
Predsednik upravnog odbora

Zaposlen u Microsoft razvojnom centru Srbija od 2010. godine i dugogodišnji stručni saradnik seminara Primenjene fizike i elektronike u IS Petnica. Diplomirao na Elektrotehničkom Fakultetu, smer Elektronika, u Beogradu gde je završio i Matematičku Gimnaziju. Pre Petlje organizovao rad portala BubbleBee.

Milan Vugdelija
Milan Vugdelija
Član upravnog odbora

Proveo 12 godina kao nastavnik programiranja u Matematičkoj gimnaziji. Učestvovao u organizaciji takmičenja i pripremanju takmičara od 1992. do 2001, autor nekoliko zbirki zadataka i skripti iz programiranja. Stekao i profesionalno programersko iskustvo radeći 14 godina kao softverski inženjer, od toga 11 U Majkrosoftovom razvojom centru Srbija - MDCS. Tokom rada u MDCS bio je inicijator portala BubbleBee i zajedno sa kolegama kreirao prve sadržaje na ovom portalu, koji je u međuvremenu prerastao u Petlju. Jedan je od osnivača Petlje 2017, a u njoj radi od januara 2019, pre svega kao autor edukativnih sadržaja.

Dragan Stojanović
Dragan Stojanović
Član upravnog odbora

Mr Dragan Stojanović od 2008. godine je zaposlen na Računarskom fakultetu u Beogradu kao asistent. Rođen je 15.01.1954. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Boru, a Elektrotehnički fakultet u Beogradu 1978. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 1984. godine sa tezom “Određivanje parametara lavinskog proboja u p-n spojevima“. U Institutu za nuklearne nauke Vinča, Centar za permanentno obrazovanje, počeo je da radi 1979. god. Radio je na mestu asistenta, predavača, a zatim i na mestu direktora Centra. Godine 1993. prelazi u preduzeće CET Computer Equipment and Trade, doo. kao direktor preduzeća.

Filip Marić
Filip Marić
Član upravnog odbora

Profesor Matematičkog fakulteta u Beogradu, na kom je diplomirao 2002. i doktorirao 2009. godine u oblasti automatskog rezonovanja. Nekoliko prethodnih godina je predsednik komisije za informatiku Društva Matematičara Srbije. Višegodišnje iskustvo u radu sa mlađom populacijom sticao je kao nastavnik Računarske i Matematičke gimnazije u Beogradu. Aktivno je od samog početka uključen u izradu nastavnih materijala na portalu Petlja.