Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Преузми курс
Овај курс укључује
121 активности
Могућност самосталног рада

Програмирање за први разред специјализованих ИТ одељења

Овај курс је намењен ученицима специјализованог ИТ одељена 1. разреда за предмет Програмирање 1. Материјал је организован по целинама. Пролазећи кроз курс изучаваћете следеће:
 • шта су алгоритми и како се користе, од чега се састоји окружење за развој програма
 • какви све подаци постоје у програмима и шта може да се ради са њима
 • шта су гранања у програму и како се користе
 • које врсте циклуса постоје, како се пишу и како раде
 • које су основне операције над подацима, које се могу извести помоћу циклуса
 • како се основне операције могу комбиновати да се реше сложенији задаци
 • шта је низ, чему служи и како се користи у програмима, какве проблеме можемо да решимо употребом низова
 • које су сличности и разлике између стрингова, низова и листи
 • шта су, чему служе и како се користе матрице
 • шта су, чему служе и како се користе набројиви типови и структуре
 • како се фајлови могу копирати, премештати, преименовати и брисати
 • како се подаци могу прочитати из текстуалног фајла и уписати у текстуални фајл
 • како се праве програми са аргументима у командној линији
Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Улогујте се да бисте започели курс
Улогуј се
Погледај курс одмах
Преузми курс

Садржај курса

Појам алгоритма
Начини записивања алгоритма
Записивање и разумевање алгоритама
Изглед програма
Језичка правила
Развојно окружење
Кориснички интерфејси
Реални подаци
Целобројни подаци
Заокруживање реалних бројева
Знаковни тип података
Ниске (стрингови)
Логички подаци
Општи и скраћени облик if наредбе
Сложени логички услов
Вишеструка if наредба
Угнежђњно гранање
Наредба switch
Врсте петљи
Наредбе break и continue
Основни алоритми са петљама
Цифре броја
Дељивост
Угнежђене петље
Угнежђене петље - ASCII графика
Угнежђене петље - сегменти
Угнежђене петље - сегменти - тест
Петље - разни задаци
Писање статичких метода
Писање статичких метода - тест
Извршавање метода
Извршавање метода - тест
Пренос аргумената по референци
Пренос аргумената по референци - тест
Корист од метода
Употреба низова
Употреба низова - тест
Низови - задаци
Низ као референцирани тип
Низ као референцирани тип - тест
Листе
Стринг као низ карактера
Трансформисање стрингова

Шта ћеш научити

 • шта су алгоритми и како се користе
 • од чега се састоји окружење за развој програма
 • какви све подаци постоје у програмима и шта може да се ради са њима
 • шта су гранања у програму и како се користе
 • које врсте циклуса (петљи) постоје, како се пишу и како раде
 • које су основне операције над подацима, које се могу извести помоћу циклуса
 • како се основне операције могу комбиновати да се реше сложенији задаци
 • шта је низ, чему служи и како се користи у програмима
 • какве проблеме можемо да решимо употребом низова
 • које су сличности и разлике између стрингова, низова и листи
 • шта су, чему служе и како се користе матрице
 • шта су, чему служе и како се користе набројиви типови и структуре
 • како се фајлови могу копирати, премештати, преименовати и брисати
 • како се подаци могу прочитати из текстуалног фајла и уписати у текстуални фајл
 • како се праве програми са аргументима у командној линији

Потребне ствари за курс

 • Инсталирано окружење *Visual Studio* (довољно је инсталирати издање *Community edition* које је бесплатно) или неко друго окружење за развој програма у језику C# (на пример *Mono develop*).

Садржај курса

3 lekcije 3 kviza
4 lekcije 3 kviza
1 lekcija
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije
2 lekcije 1 kviz
4 lekcije
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije
1 lekcija
1 lekcija
1 lekcija
1 lekcija
11 lekcija
2 lekcije
5 lekcija
5 lekcija 3 kviza
2 lekcije
1 lekcija
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
1 lekcija 1 kviz
2 lekcije
1 lekcija
1 lekcija 1 kviz
2 lekcije
1 lekcija 1 kviz
3 lekcije 3 kviza
2 lekcije 2 kviza
1 lekcija
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija
1 lekcija 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
1 lekcija 1 kviz