$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Разглашавање

Питање 1.

Који од ових блокова служе за синхронизовање помоћу објава?

  Q-72: Изабери одговорe:

 • Разгласи "порука"
 • Тачно
 • Када је кликнуто на овај лик
 • Нетачно
 • Када примим "порука"
 • Тачно
 • Чекај 1 секунду
 • Нетачно

Питање 2.

Ко све може да разгласи објаву?

  Q-73: Изабери одговор:

 • Позорница и сваки лик
 • Тачно
 • Само ликови
 • Нетачно
 • Највише три лика, или позорница и два лика
 • Нетачно

Питање 3.

У пројекту учествују три лика, наставник и два ученика (Милош и Јован). Њихове скрипте изгледају овако:

Лик наставник, скрипта - Када је кликнуто на знак старт
  Изговори "Милоше, колико је 9 пута 6" током 2 секунде
  Разгласи "Милоше, одговори" и чекај
  Изговори "Јоване, колико је 7 пута 8" током 2 секунде
  Разгласи "Јоване, одговори" и чекај
  Изговори "Добро, пређите на задатке" током 2 секунде

Лик Јован, скрипта - Када примим "Јоване, одговори"
  Изговори "56" током 2 секунде

Лик Милош, скрипта - Када примим "Милоше, одговори"
  Изговори "54" током 2 секунде

Којим редом говоре ликови?

  Q-74: Изабери одговор:

 • 1) наставник, 2) Милош, 3) наставник, 4) Јован, 5) наставник
 • Тачно
 • 1) наставник, 2) Милош, 3) наставник, 4) Јован
 • Нетачно
 • 1) наставник, 2) Јован, 3) наставник, 4) Милош, 5) наставник
 • Нетачно
 • 1) наставник, 2) Милош и Јован истовремено, 3) наставник
 • Нетачно
 • 1) наставник, Милош и Јован истовремено, 2) наставник, 3) наставник
 • Нетачно

Питање 4.

У пројекту учествују три лика, наставник и два ученика (Милош и Јован). Њихове скрипте изгледају овако:

Лик наставник, скрипта - Када је кликнуто на знак старт
  Изговори "Јоване, колико је 7 пута 8" током 2 секунде
  Разгласи "Јоване, одговори" и чекај
  Изговори "Милоше, колико је 9 пута 6" током 2 секунде
  Разгласи "Милоше, одговори" и чекај
  Изговори "Добро, пређите на задатке" током 2 секунде

Лик Јован, скрипта - Када примим "Јоване, одговори"
  Изговори "56" током 2 секунде

Лик Милош, скрипта - Када примим "Милоше, одговори"
  Изговори "54" током 2 секунде

Колико секунди траје извршавање скрипте наставника (одговор упиши цифрама)?

Одговор:

Питање 5.

У пројекту учествују четири лика, наставник и три ученика. Њихове скрипте изгледају овако:

Лик наставник, скрипта - Када је кликнуто на знак старт
  Изговори "Почните са рачунањем" током 2 секунде
  Разгласи "Почни" и чекај
  Изговори "Баш сте били брзи" током 1 секунде

Лик ученик 1, скрипта - Када примим "Почни"
  Замисли "Хмм..." током 2 секунде
  Изговори "Готов"

Лик ученик 2, скрипта - Када примим "Почни"
  Замисли "Хмм..." током 3 секунде
  Изговори "Готов"

Лик ученик 3, скрипта - Када примим "Почни"
  Замисли "Хмм..." током 4 секунде
  Изговори "Готов"

После колико секунди ученик 2 изговара „Готов” (одговор упиши цифрама)?

Одговор:

Питање 6.

У пројекту учествују четири лика, наставник и три ученика. Њихове скрипте изгледају овако:

Лик наставник, скрипта - Када је кликнуто на знак старт
  Изговори "Почните са рачунањем" током 2 секунде
  Разгласи "Почни" и чекај
  Изговори "Баш сте били брзи" током 2 секунде

Лик ученик 1, скрипта - Када примим "Почни"
  Замисли "Хмм..." током 2 секунде
  Изговори "Готов"

Лик ученик 2, скрипта - Када примим "Почни"
  Замисли "Хмм..." током 3 секунде
  Изговори "Готов"

Лик ученик 3, скрипта - Када примим "Почни"
  Замисли "Хмм..." током 4 секунде
  Изговори "Готов"

Колико секунди траје извршавање скрипте наставника (одговор упиши цифрама)?

Одговор:

Питање 7.

У пројекту учествују два лика, наставник и ученик. Њихове скрипте изгледају овако:

Лик наставник, скрипта - Када је кликнуто на знак старт
  Изговори "Ко зна одговор?" током 2 секунде
  Разгласи "Ко зна" и чекај
  Изговори "Спустите руке" током 2 секунде

Лик наставник, скрипта - Када примим "контра-питање"
  Изговори "Не." током 1 секунде

Лик ученик, скрипта - Када примим "Ко зна"
  Изговори "Могу ли да изађем?" током 2 секунде
  Разгласи "контра-питање" и чекај
  Изговори "Добро" током 1 секунде

Колико секунди протекне од покретања до заустављања прве скрипте наставника (одговор упиши цифрама)?

Одговор:

Питање 8.*

У пројекту учествују три лика: судија, зец и корњача. На почетку су зец и корњача на истом месту, окренути ка судији и удаљени од њега 100 корака. Њихове скрипте изгледају овако:

Лик судија, скрипта - када је кликнуто на знак старт
  разгласи "полазак"
  изговори "Победник је корњача" током 2 секунде

Лик зец, скрипта - када примим "полазак"
  иди 50 корака
  чекај 5 секунди
  иди 50 корака

Лик корњача, скрипта - када примим "полазак"
  клизи 3 секунди до "судија"

ПАЖЉИВО ПОГЛЕДАЈ СКРИПТЕ (а нарочито наредбе за синхронизацију) и одговори у ком тренутку судија изговара: „Победник је корњача”?

  Q-75: Изабери одговор:

 • Када корњача стигне на циљ
 • Нетачно
 • Када зец стигне на циљ
 • Нетачно
 • Одмах након почетка трке
 • Тачно

Питање 9.*

У пројекту учествују три лика: судија, зец и корњача. На почетку су зец и корњача на истом месту, окренути ка судији и удаљени од њега 100 корака. Њихове скрипте изгледају овако:

Лик судија, скрипта - када је кликнуто на знак старт
  разгласи "полазак"
  изговори "Победник је корњача" током 2 секунде

Лик зец, скрипта - када примим "полазак"
  иди 50 корака
  чекај 5 секунди
  иди 50 корака

Лик корњача, скрипта - када примим "полазак"
  клизи 3 секунди до "судија"

Шта треба променити у скриптама да би програм радио како треба (означи све тачне одговоре)?

  Q-76: Изабери одговорe:

 • У судијиној скрипти треба да стоји 'разгласи "полазак" и чекај' уместо 'разгласи "полазак"'
 • Тачно
 • У судијиној скрипти након 'разгласи "полазак"' треба да стоји 'чекај 5 секунди'
 • Тачно
 • У судијиној скрипти други блок (изговори) треба да траје 5 секунди
 • Нетачно

Питање 10.*

У пројекту учествује пет ликова: A, B, C, D и E. Њихове скрипте изгледају овако:

Лик A, скрипта - Када је кликнуто на знак старт
  Изговори "Почетак"
  Разгласи "Почетак" и чекај
  Изговори "Крај"

Лик B, скрипта - Када примим "Почетак"
  Разгласи "Наставак 1" и чекај
  Разгласи "Наставак 2" и чекај

Лик C, скрипта - Када примим "Наставак 1"
  Чекај 2 секунде

Лик D, скрипта - Када примим "Наставак 2"
  Чекај 2 секунде

Лик E, скрипта - Када примим "Наставак 2"
  Чекај 1 секунде

Колико секунди траје извршавање скрипте лика A (одговор упиши цифрама)?

Одговор:

Питање 11.**

У пројекту учествује седам ликова: шеф, возач, два радника у првом магацину (радник 1а и радник 1б) и три радника у другом магацину (радник 2а, радник 2б и радник 2в). Њихове скрипте изгледају овако:

Лик шеф, скрипта - Када је кликнуто на знак старт
  Изговори "Развези робу" током 2 секунде
  Разгласи "Развези" и чекај
  Изговори "Хвала што си јавио" током 2 секунде

Лик возач, скрипта - Када примим "Развези"
  клизи 2 секунди до "радник 1а"
  Изговори "Преузмите робу" током 2 секунде
  Разгласи "Први преузми" и чекај
  Изговори "добро" током 1 секунде
  клизи 2 секунди до "радник 2а"
  Изговори "Преузмите робу" током 1 секунде
  Разгласи "Други преузми" и чекај
  Изговори "добро" током 1 секунде
  клизи 2 секунди до "шеф"
  Изговори "Шефе, роба је развезена." током 2 секунде

Ликови "радник 1а" и "радник 1б", скрипта - Када примим "Први преузми"
  Чекај 3 секунде
  Изговори "Готово" током 1 секунде

Ликови "радник 2а", "радник 2б" и "радник 2в", скрипта - Када примим "Други преузми"
  Чекај 2 секунде
  Изговори "Готово" током 1 секунде

Колико секунди траје извршавање скрипте шефа (одговор упиши цифрама)?

Одговор: