$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Процедуре

Питање 1.

Коју групу блокова користимо да направимо процедуру?

  Q-65: Изабери одговор:

 • Групу блокова "Процедуре".
 • Нетачно
 • Групу блокова "Моји блокови".
 • Тачно
 • Групу блокова "Управљање".
 • Нетачно

Питање 2.

Шта је заглавље процедуре?

  Q-66: Изабери одговор:

 • Блок који стављамо у скрипте да бисмо позвали процедуру.
 • Нетачно
 • Блок којим задајемо догађај за покретање процедуре.
 • Нетачно
 • Специјалан почетни блок, којим започиње дефиниција процедуре.
 • Тачно

Питање 3.

Шта је тело процедуре?

  Q-67: Изабери одговор:

 • Блокови испод заглавља, који ће се извршити када позовемо процедуру.
 • Тачно
 • Лик који користи процедуру.
 • Нетачно
 • Све оно што процедура напише или нацрта.
 • Нетачно

Питање 4.

Шта су аргументи процедуре?

  Q-68: Изабери одговор:

 • Сви функцијски блокови који се користе у процедури.
 • Нетачно
 • Разлози због којих правимо процедуру.
 • Нетачно
 • Вредности које при позиву прослеђујемо процедури да уради нешто са њима.
 • Тачно

Питање 5.

Колико реченица се изговара овом скриптом (одговор упиши цифрама)?

_images/opis.png

Одговор:

Питање 6.*

Овом скриптом се изговарају неке реченице.

_images/opis.png

Испиши без размака редне бројеве само оних реченица које су изговорене, редом којим су изговорене.

1)  Марина има тамне очи.
2)  Марко има смеђу косу.
3)  Марина има дугу косу.
4)  Марко је тих
5)  Марина има зелене очи.
6)  Марина је висока
7)  Марко има зелене очи.
8)  Марко има тамне очи.

Одговор:

Питање 7.

На слици је дата процедура „једначина”.

_images/jednacina.png

Како треба позвати процедуру, да би лик изговорио: „Решење једначине X + 2 = 7 је број 5”?

  Q-69: Изабери одговор:

 • једначина(2,7).
 • Нетачно
 • једначина(2,5).
 • Тачно
 • једначина(5,7).
 • Нетачно

Питање 8.

За које вредности параметара би могла да се извршавањем блока са десне стране добије линија као у дну слике (приказана љубичастом бојом)?

_images/isprekidana.png

  Q-70: Изабери одговор:

 • Испрекидана линија(5, 10, 20)
 • Нетачно
 • "Испрекидана линија(10, 20, 5)
 • Нетачно
 • "Испрекидана линија(5, 20, 10)
 • Тачно

Питање 9.*

Овом скриптом се представљају три особе (костими једног лика).

_images/predstavljanje.png

Колико секунди траје извршавање скрипте (одговор упиши цифрама)?

Одговор:

Питање 10.*

Какав облик се исцртава скриптом са слике?

_images/linije.png

  Q-71: Изабери одговор:

 • Облик латиничког слова L.
 • Тачно
 • Облик ћириличког слова Г.
 • Нетачно
 • Облик знака +.
 • Нетачно