$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Променљиве

Питање 1.

Допуни реченицу: Вредност променљиве може да буде …

  Q-59: Изабери одговор:

 • текст, број, логичка вредност (тачно, нетачно).
 • Тачно
 • број, текст, слика.
 • Нетачно
 • звук, број, текст.
 • Нетачно

Питање 2.

Може ли један лик да поставља вредности променљиве, а други лик да користи те вредности?

  Q-60: Изабери одговор:

 • Не може, променљива је доступна само једном лику.
 • Нетачно
 • Може, али само ако се променљива направи тако да буде доступна свим ликовима.
 • Тачно
 • Може, свака променљива је доступна свим ликовима.
 • Нетачно

Питање 3.

Које две од датих наредби смањују вредност променљиве енергија за 10?

_images/smanji_za_10.png

  Q-61: Изабери одговор:

 • Наредбе 1 и 2
 • Тачно
 • Наредбе 1 и 3
 • Нетачно
 • Наредбе 2 и 3
 • Нетачно

Питање 4.

Који од датих израза има већу вредност?

_images/sta_je_vece.png

  Q-62: Изабери одговор:

 • Израз X има већу вредност.
 • Нетачно
 • Изрази имају исту вредност.
 • Нетачно
 • Израз Y има већу вредност.
 • Тачно

Питање 5.*

Нека је \(x\) неки позитиван број. Који од ових израза има вредност \(3 \cdot x + 6\)?

_images/x_plus_2_puta_3.png

  Q-63: Изабери одговор:

 • Израз P.
 • Нетачно
 • Израз Q.
 • Тачно
 • Оба израза.
 • Нетачно

Питање 6.

Колика је вредност променљиве а после извршења ових наредби, ако је у почетном, празном пољу вредност 8?

_images/vrednost_a_posle_naredbi1.png

Одговор упиши цифрама.

Одговор:

Питање 7.

Колика је вредност променљиве а после извршења ових наредби, ако су у почетним, празним пољима редом вредности 3 и 7?

_images/vrednost_a_posle_naredbi2.png

Одговор упиши цифрама.

Одговор:

Питање 8.

Колика је вредност променљиве а после извршења ових наредби, ако су у почетним, празним пољима редом вредности 1 и 1?

_images/vrednost_a_posle_naredbi3.png

Одговор упиши цифрама.

Одговор:

Питање 9.

Коју вредност треба да има променљива x пре извршења ових блокова, да би после извршења вредност x била 100?

_images/za_koje_x.png

  Q-64: Изабери одговор:

 • Било коју позитивну вредност.
 • Нетачно
 • Искључиво вредност 100.
 • Нетачно
 • Било коју вредност већу или једнаку 100.
 • Тачно

Питање 10.

Колика је вредност променљиве x после извршења ових наредби, ако је у почетном, празном пољу вредност 2?

_images/vrednost_x_posle_naredbi4.png

Одговор упиши цифрама.

Одговор: