$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Наредбе понављања

Питање 1.

Шта је, осим кретања, потребно да се добије ефекат ходања лика?

  Q-43: Изабери одговор:

 • Да наизменично повећавамо и смањујемо смер лика за неку малу вредност.
 • Нетачно
 • Да лик има више костима, који га представљају у разним тренуцима током хода.
 • Тачно
 • Да наизменично повећавамо и смањујемо величину лика.
 • Нетачно

Питање 2.

Следећи низ блокова црта испрекидану линију. Којим бројем је означена линија коју ћемо добити?

_images/isprekidana_razmaci.png

  Q-44: Изабери одговор:

 • Бројем 1.
 • Нетачно
 • Бројем 2.
 • Нетачно
 • Бројем 3.
 • Тачно
 • Бројем 4.
 • Нетачно

Питање 3.

Како изгледа кретање лика које се добија извршавањем следећег низа блокова?

_images/promena_velicine.png

  Q-45: Изабери одговор:

 • Као кретање означено бројем 1.
 • Тачно
 • Као кретање означено бројем 2.
 • Нетачно
 • Као кретање означено бројем 3.
 • Нетачно

Питање 4.

Помоћу овог низа блокова лик се креће дуж страница квадрата. Вредности у празним пољима су редом 15, 10 и 0.1. Колико укупно корака направи лик извршавањем овог низа блокова?

_images/koraci_kvadrat.png

Одговор упиши цифрама.

Одговор:

Питање 5.

Помоћу овог низа блокова лик се креће дуж страница квадрата. Вредности у празним пољима су редом 15, 10 и 0.1. Колико укупно секунди је потребно лику да обиђе квадрат?

_images/koraci_kvadrat.png

Одговор упиши цифрама. Ако резултат није цео број, упиши најближи цео број.

Одговор:

Питање 6.

Колико линија се исцртава следећим низом блокова (вредности у празним пољима су редом 4, 3, 10, 10, 90)?

_images/broj_linija1.png

Одговор упиши цифрама.

Одговор:

Питање 7.

Нека је оловка на почетку спуштена. Колико дужи се исцртава следећим низом блокова (вредности у празним пољима су редом 6, 5, 20, 60)?

_images/broj_linija2.png

Одговор упиши цифрама.

Одговор:

Питање 8.*

Каква слика се добија извршавањем следећег низа блокова?

_images/ponavljaj_zaokret.png

  Q-46: Изабери одговор:

 • Као слика означена словом A, пошто је у сваком понављању оловка прво подигнута, па онда спуштена.
 • Нетачно
 • Као слика означена словом B, пошто је заокрет на лево.
 • Тачно
 • Као слика означена словом C, јер се наредбе у управљачком блоку понављају заувек.
 • Нетачно

Питање 9.

Како можеш да зауставиш извршавање управљачког блока „понављај заувек”?

  Q-47: Изабери одговор:

 • Додавањем блока "обриши овај умножак" испод управљачког блока понављања.
 • Нетачно
 • Додавањем блока "заустави све" испод управљачког блока понављања.
 • Нетачно
 • Кликом на знак "Стоп" (црвени осмоугао) изнад позорнице.
 • Тачно

Питање 10.*

Следећа скрипта црта три линије. Којим бројем је означен распоред линија који ћемо добити?

_images/raspored_linija.png

  Q-48: Изабери одговор:

 • Бројем 1.
 • Тачно
 • Бројем 2.
 • Нетачно
 • Бројем 3.
 • Нетачно

Питање 11.**

Следећи низ блокова црта испрекидану линију, каква је нацртана испод блокова. Колико је растојање између почетка и краја испрекидане линије (означено на слици црвеном стрелицом), ако су вредности у празним пољима редом 10, 10, 50?

_images/rastojanje.png

Одговор упиши цифрама.

Одговор: