$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Низање корака

Питање 1.

Доврши реченицу: По облику Скреч блока се препознаје …

  Q-28: Изабери одговор:

 • за које ликове може да се користи тај блок.
 • Нетачно
 • како тај блок може да се повеже са другим блоковима.
 • Тачно
 • којој групи блокова у менију припада тај блок.
 • Нетачно

Питање 2.

Да ли сваки Скреч блок представља наредбу?

  Q-29: Изабери одговор:

 • Да, блокови-акције и управљачи блокови су примери наредби.
 • Нетачно
 • Не, осим наредби постоје и блокови који представљају вредности.
 • Тачно
 • Да, сваки блок представља самосталну наредбу или функцијску наредбу.
 • Нетачно

Питање 3.

Како се користе функцијски блокови?

  Q-30: Изабери одговор:

 • Убацују се у поља других блокова и тако им прецизирају начин извршавања.
 • Тачно
 • Надовезују се један испод другог и извршавају се редом.
 • Нетачно
 • Убацују се у управљачке блокове да би могли да се изврше више пута.
 • Нетачно

Питање 4.

Који од набројаних блокова су блокови акције?

  Q-31: Изабери одговор:

 • Понављај заувек, понови 10 пута, ако је ... онда.
 • Нетачно
 • Када је дирка ... притиснута, када је кликнуто на заставицу.
 • Нетачно
 • Иди, клизи, сакриј, усмери се ка.
 • Тачно

Питање 5.

Чему служи почетни блок?

  Q-32: Изабери одговор:

 • Приказује лик ако је био скривен.
 • Нетачно
 • Доводи лик на почетни положај.
 • Нетачно
 • Задаје који догађај ће покренути скрипту.
 • Тачно

Питање 6.

Оно што су за позорницу позадине, то су за лик …

  Q-33: Изабери одговор:

 • изгледи.
 • Нетачно
 • појаве.
 • Нетачно
 • костими..
 • Тачно

Питање 7.

Колико скрипти може да има један лик?

  Q-34: Изабери одговор:

 • Увек тачно једну.
 • Нетачно
 • Једну или више.
 • Нетачно
 • Нула или више.
 • Тачно
 • Нула или једну.
 • Нетачно

Питање 8.

У ком смеру се креће лик када се извршава блок Иди 100 корака?

  Q-35: Изабери одговор:

 • Зависи од начина окретања.
 • Нетачно
 • У смеру одређеном вредношћу блока "смер" тог лика.
 • Тачно
 • Водоравно на лево ако је смер негативан, а водоравно на десно ако је смер позитиван.
 • Нетачно

Питање 9.

Колико секунди траје извршавање скрипте са слике (одговор упиши цифрама)?

_images/da_krenem_trajanje_a.png

Одговор:

Питање 10.

У овом пројекту два лика разговарају. Колико секунди траје извршавање програма (одговор упиши цифрама)?

_images/mara_i_klara_trajanje_a.png

Одговор: