$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Положај, смер и кретање

Питање 1.

Где се налази тачка с координатама (0,0)?

  Q-18: Изабери одговор:

 • Зависи од подешавања.
 • Нетачно
 • Та тачка се налази у горњем левом углу позорнице.
 • Нетачно
 • Та тачка се налази у центру позорнице.
 • Тачно
 • Та тачка се налази у доњем левом углу позорнице.
 • Нетачно

Питање 2.

  Q-19: Упари боје тачкака са координатама (види слику) Покушајте поново!
 • (100, 100)
 • зелена
 • (-100, 100)
 • љубичаста
 • (100, -100)
 • браон
 • (-100, -100)
 • црвена
_images/koordinate_obojenih_tacaka.png

Питање 3.

Када се лик креће на лево, како се мењају његове координате?

  Q-20: Изабери одговор:

 • X координата се не мења, а Y се повећава.
 • Нетачно
 • X координата се не мења, а Y се смањује.
 • Нетачно
 • X координата се повећава, а Y се не мења.
 • Нетачно
 • X координата се смањује, а Y се не мења.
 • Тачно

Питање 4.

Координате тачке означене црвеним кружићем упиши у облику уређеног пара без размака, на пример (0,0).

_images/koordinate_tacke.png

Одговор:

Питање 5.

Колико је широка позорница?

_images/sirina_pozornice.png

  Q-21: Изабери одговор:

 • 240 корака
 • Нетачно
 • 480 корака
 • Тачно
 • Ширина није увек иста
 • Нетачно
 • 360 корака
 • Нетачно

Питање 6.

Какве су координате тачака у горњем левом делу позорнице?

  Q-22: Изабери одговор:

 • X је позитивно, а Y негативно
 • Нетачно
 • Обе позитивне
 • Нетачно
 • X је негативно, а Y позитивно
 • Тачно
 • Обе негативне
 • Нетачно

Питање 7.

Која од тачака A(100, 200) и B(150, 100) је ближа X оси и за колико?

  Q-23: Изабери одговор:

 • Ближа је тачка A за 50 корака.
 • Нетачно
 • Ближа је тачка B за 100 корака.
 • Тачно
 • Тачке су једнако удаљене од X осе.
 • Нетачно
 • Ближа је тачка A за 100 корака.
 • Нетачно

Питање 8.

Дате су тачке A(100, -50), B(70, 80), C(-100, 80), D(-150, -100). Које од ових тачака су испод X осе? (Означи све такве тачке)

  Q-24: Изабери одговорe:

 • Тачка A
 • Тачно
 • Тачка B
 • Нетачно
 • Тачка C
 • Нетачно
 • Тачка D
 • Тачно

Питање 9.

Који је смер бубе са слике?

_images/smer_bube.png

  Q-25: Изабери одговор:

 • 120
 • Тачно
 • -120
 • Нетачно
 • 60
 • Нетачно
 • -60
 • Нетачно

Питање 10.

  Q-26: Упари смерове са њиховим бројчаним ознакама. Покушајте поново!
 • 45
 • Горе-десно (североисток)
 • -45
 • Горе-лево (северозапад)
 • -135
 • Доле-лево (југозапад)
 • 135
 • Доле-десно (југоисток)

Питање 11.

  Q-27: Тренутни смер лика је -135. Упари сваки од приказаних ликова са одговарајућим дугметом за начин окретања лика (види слику). Покушајте поново!
 • Дугме 1
 • Лик C
 • Дугме 2
 • Лик A
 • Дугме 3
 • Лик B
_images/okretanja.png