$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Алгоритамски начин размишљања

Питање 1.

Шта су рачунари (изабери најобухватнији тачан одговор)?

  Q-1: Изабери одговор:

 • Машине за играње игрица и приступ интернету
 • Нетачно
 • Машине које следе упутства
 • Тачно
 • Машине за рачунање
 • Нетачно
 • Машине које мисле
 • Нетачно

Питање 2.

Којем појму одговара опис „низ наредби које рачунар извршава”?

  Q-2: Изабери одговор:

 • Област скрипти.
 • Нетачно
 • Скреч.
 • Нетачно
 • Програм.
 • Тачно
 • Програмирање.
 • Нетачно

Питање 3.

Доврши реченицу: Рачунар ће умети да обави неки посао …

  Q-3: Изабери одговор:

 • ... ако има програм за то.
 • Тачно
 • ... ако га пре тога оставимо да вежба.
 • Нетачно
 • ... ако има приступ интернету.
 • Нетачно
 • ... ако припада најновијој генерацији.
 • Нетачно

Питање 4.

Којем појму одговара опис „коначан низ корака који воде до решења неког проблема”?

  Q-4: Изабери одговор:

 • Скреч.
 • Нетачно
 • Решење.
 • Нетачно
 • Програмски језик.
 • Нетачно
 • Aлгоритам.
 • Тачно

Питање 5.

Ево једног старог задатка, за који треба смислити алгоритам решавања:

Од три наизглед иста новчића, један је неисправан и мало лакши од остала два.
Oдредити неисправан новчић помоћу једног мерења на двостраној ваги без тегова.

Опис одређивања неисправног новчића смо започели реченицом: „Ставити по један новчић на сваку страну ваге и оставити трећи новчић поред ваге”. Шта је још потребно написати, да би овај опис представљао алгоритам за решавање датог проблема?

  Q-5: Изабери одговор:

 • Неисправан новчић је на страни која није претегла.
 • Нетачно
 • Ако је вага у равнотежи, трећи новчић је неисправан; у противном неисправан новчић је на страни која није претегла.
 • Тачно
 • Ако је вага у равнотежи, нема решења; у противном неисправан новчић је на страни која није претегла.
 • Нетачно
 • Ако је вага у неравнотежи, неисправан новчић је на страни која није претегла; у противном је потребно још једно мерење.
 • Нетачно

Питање 6.*

Мали Стеван и његов тата играју следећу игру: најпре се договоре ко ће од њих да буде Пар а ко Непар (Пар и Непар су улоге у игри); затим Стеван и његов тата истовремено прстима покажу по један број (који желе); израчуна се производ два показана броја и ако је он паран, играч Пар добија поен, а ако је производ непаран, поен добија играч Непар.

Да би сваки пут победио, Стеван треба да …

  Q-6: Изабери одговор:

 • буде Непар и покаже непаран број прстију.
 • Нетачно
 • буде Пар и покаже непаран број прстију.
 • Нетачно
 • буде Пар и покаже паран број прстију.
 • Тачно
 • буде Непар и покаже паран број прстију.
 • Нетачно

Питање 7.*

Претпоставимо да знамо алгоритам који решава следећи задатак:

Међу 9 наизглед истих новчића један је неисправан и мало лакши од осталих,
а потребно је одредити га помоћу 2 мерења на двостраној ваги без тегова.

Доврши реченицу: Спроводећи алгоритам, можемо да нађемо неисправан новчић …

  Q-7: Изабери одговор:

 • какви год били резултати мерења.
 • Тачно
 • ако су резултати мерења у складу са очекивањима алгоритма.
 • Нетачно
 • ако вага има скалу, која показује колика је неравнотежа.
 • Нетачно
 • ако у последњем мерењу употребимо тег масе исправног новчића.
 • Нетачно

Питање 8.**

Димитрије је откио на који начин Ксенија избегава шетање пса и испричао је то деди. Деда је размислио и рекао да следећи пут онај ко изведе пса добија награду. И Ксенија и Мита желе награду и поново не могу да се договоре. Деда је предложио да на исти начин одлуче о томе ко шета пса (почињу од 17 коцкица, Ксенија прва узима), што су обоје прихватили. Митин план је да сваки пут узме онолико коцкица колико Ксенијином претходном избору недостаје до 4 (на пример, ако Ксенија узме 1, Мита ће 3). Ко ће шетати пса, тј. ко ће избећи последњу коцкицу?

  Q-8: Изабери одговор:

 • Зависи од Ксенијиних потеза.
 • Нетачно
 • Мита, без обзира на Ксенијине потезе.
 • Тачно
 • Ксенија, без обзира на своје потезе.
 • Нетачно