$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

CSS Стилови и својства

Питање 1.

Означите истиниту тврдњу.

  Q-60: Изабери одговор:

 • CSS у обухвата садржај који се приказује на веб страни и начин приказивања тог садржаја.
 • Нетачно
 • HTML и CSS дефинишу шта се приказује на веб страни, а неким од програмских језика се задаје како се тај садржај приказује.
 • Нетачно
 • HTML и CSS дефинишу шта се приказује на веб страни, а прегледач како се тај садржај приказује.
 • Нетачно
 • HTML дефинише шта се приказује на веб страни, а CSS како се тај садржај приказује
 • Тачно

Питање 2.

Како се у HTML документу задаје примена стила који је задат у засебном CSS фајлу?

  Q-61: Изабери одговор:

 • Додавањем елемената link са атрибутом href у HTML документ
 • Тачно
 • Навођењем релативног линка у елементу body у HTML документу
 • Нетачно
 • CSS ће бити аутоматски примењен када се CSS фајл налази у истом фолдеру као и HTML документ.
 • Нетачно
 • Помоћу тага a на крају елемента body у HTML документу
 • Нетачно

Питање 3.

Који запис боје омогућава подешавање фактора непрозирности?

  Q-62: Изабери одговорe:

 • Запис у HSLA формату.
 • Тачно
 • Запис помоћу имена боје.
 • Нетачно
 • Запис у RGBA формату.
 • Тачно

Питање 4.

Шта дефинише својство color: #2f0752; за неки елемент?

  Q-63: Изабери одговор:

 • Провидност позадине која је обојена том бојом
 • Нетачно
 • Боју оквира неког елемента
 • Нетачно
 • Боју позадине у том елементу
 • Нетачно
 • Боју текста у том елементу
 • Тачно

Питање 5.

Која боја је представљена записом rgb(255,0,0)?

  Q-64: Изабери одговор:

 • Жута
 • Нетачно
 • Плава
 • Нетачно
 • Зелена
 • Нетачно
 • Црвена
 • Тачно

Питање 6.

Шта треба написати у CSS-у, ако желимо да текст буде исписан фонтом Garamond, а уколико прегледач не препознаје овај фонт, онда подразумеваним фонтом из фамилије Serif?

  Q-65: Изабери одговор:

 • font-family: Garamond, serif;
 • Тачно
 • font-family: serif-Garamond;
 • Нетачно
 • font-type: serif, Garamond;
 • Нетачно
 • font-family: Garamond (serif);
 • Нетачно

Питање 7.

Када желимо да одмакнемо садржај елемента од ивице тог елемента ка унутрашњости, које својство треба да користимо?

  Q-66: Изабери одговор:

 • margin
 • Нетачно
 • padding
 • Тачно
 • border
 • Нетачно
 • text-size
 • Нетачно

Питање 8.

Када желимо да HTML елементе одмакнемо једне од других, које својство треба да користимо?

  Q-67: Изабери одговор:

 • margin
 • Тачно
 • padding
 • Нетачно
 • border
 • Нетачно
 • background-size
 • Нетачно

Питање 9.

Помоћу којег својства или елемента можемо да неком HTML елементу поставимо слику као позадину?

  Q-68: Изабери одговор:

 • Помоћу елемента img са атрибутом src
 • Нетачно
 • Помоћу елемента source
 • Нетачно
 • Помоћу својства background-image
 • Тачно
 • Помоћу елемента img са атрибутом href
 • Нетачно

Питање 10.

Који ефекат даје следећи CSS запис?

border-top: 3px dotted red;

  Q-69: Изабери одговор:

 • Елемент ће имати црвене ивице и биће одмакнут 3px од елемента изнад њега.
 • Нетачно
 • Елемент ће имати црвене ивице и биће одмакнут 3px од елемента испод њега.
 • Нетачно
 • Горња ивица елемента биће приказана као црвена тачкаста линија дебљине 3px
 • Тачно
 • Све ивице елемента осим горње, биће приказане као црвена тачкаста линија дебљине 3px
 • Нетачно

Питање 11.

Која боја одговара хексадецималном запису #000000?

  Q-70: Изабери одговор:

 • црвена
 • Нетачно
 • плава
 • Нетачно
 • црна
 • Тачно
 • бела
 • Нетачно

Питање 12.

Како ће у веб прегледачу бити приказан садржај два параграфа (тј. два елемента <p>), наведена један за другим, ако нема додатног описа у CSS-у?

  Q-71: Изабери одговор:

 • Неће бити приказани ако се не дефинише начин приказа у CSS-у.
 • Нетачно
 • Зависи од прегледача.
 • Нетачно
 • Један поред другог.
 • Нетачно
 • Један испод другог.
 • Тачно

Питање 13.

Како ће бити приказане ставке неуређене листе, ако нема додатног описа у CSS-у?

  Q-72: Изабери одговор:

 • Једна поред друге.
 • Нетачно
 • Једна испод друге.
 • Тачно
 • Зависи од величине елемената који се налазе у листи.
 • Нетачно
 • Зависи од прегледача.
 • Нетачно

Питање 14.

На који начин ће у приказу бити распоређене слике из датих HTML елемеанта, ако нема додатног описа у CSS-у?

<img src="img/sl1.jpg" alt="slika 1" width="30%" />
<img src="img/sl2.jpg" alt="slika 2" width="30%" />

  Q-73: Изабери одговор:

 • Слика sl2.jpg ће бити испод слике sl1.jpg
 • Нетачно
 • Зависи од величине слика.
 • Нетачно
 • Слика sl2.jpg ће бити поред (десно од) слике sl1.jpg
 • Тачно
 • Зависи од прегледача.
 • Нетачно

Питање 15.

Којом бојом ће бити приказан наслов h1, ако је примењен следећи стил?

h1{font-size:20px;}
h2{color:red;}
p{font-size:14px; color:blue;}

  Q-74: Изабери одговор:

 • Црном.
 • Тачно
 • Црвеном.
 • Нетачно
 • Плавом.
 • Нетачно
 • Зависи од прегледача.
 • Нетачно

Питање 16.

На који начин ће бити приказан елемент ширине 400 пиксела, ако му је задато следеће CSS својство?

max-width: 300px;

  Q-75: Изабери одговор:

 • Заузеће простор ширине 400px.
 • Нетачно
 • Биће умањен и заузеће простор ширине 300px и пропорционално смањене висине.
 • Тачно
 • Такав елемент неће бити приказан.
 • Нетачно
 • Биће приказан само леви део елемента шрине 300 пиксела, а остатак се неће видети.
 • Нетачно

Питање 17.

Нека је висина самог садржаја неког елемента 100 пиксела. Чему је једнако својство height тог елемента, ако се на њега примењује следећи CSS стил?

box-sizing: border-box;
margin: 7px;
padding: 10px;
border: 3px;

  Q-76: Изабери одговор:

 • 100 пиксела.
 • Нетачно
 • 126 пиксела.
 • Тачно
 • 114 пиксела.
 • Нетачно
 • Ако је ивица елемента видљива, онда 126 пиксела, иначе 120 пиксела.
 • Нетачно

Питање 18.

Уколико су задати висина и ширина неког елемента који нису довољни за садржај тог елемента, какав ефекат даје следећи CSS запис?

overflow: scroll;

  Q-77: Изабери одговор:

 • Корисник ће моћи у сваком тренутку да бира део садржаја који ће бити приказан.
 • Тачно
 • Садржај ће се приказати и ван елемента.
 • Нетачно
 • Сав садржај који превазилази димензије елемента ће бити сакривен (неће бити приказан).
 • Нетачно
 • Повећаће се димензије елемента на потребну висину и ширину.
 • Нетачно

Питање 19.

Које висине ће у приказу бити елемент, који би без стилизовања био висок 100 пиксела, ако се користи следећи стил?

min-height: 200px;

  Q-78: Изабери одговор:

 • 100px
 • Нетачно
 • 200px
 • Тачно
 • Зависи од величине својства margin.
 • Нетачно
 • Зависи од величине својства padding.
 • Нетачно

Питање 20.

Како ће бити приказан елемент чији је садржај ширине 300 пиксела, а задата су следећа CSS својства?

min-width: 200px;
max-width: 400px;

  Q-79: Изабери одговор:

 • Ширине 300 пиксела и висине исте као и да нема стилизовања.
 • Тачно
 • Пропорционално смањене висине да би ширина била 200px.
 • Нетачно
 • Пропорционално повећане висине да би ширина била 400px.
 • Нетачно
 • Додаће му се са леве и десне стране маргине од по 50px.
 • Нетачно