$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

HTML линкови и мултимедија

Питање 1.

По чему се све хипер-текст разликује од обичног текста?

  Q-44: Изабери одговорe:

 • Омогућава читање документа у различитим редоследима.
 • Тачно
 • Омогућава приказивање текста у разним бојама.
 • Нетачно
 • Омогућава једноставан прелазак на друге документе.
 • Тачно
 • Омогућава да се текст аутоматски конвертује у глас.
 • Нетачно

Питање 2.

Који од понуђених HTML кодова се приказује овако:

страница Бора Станковић

и води ка веб страни https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Борислав_Станковић ?

кôд A: страница <href "https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Борислав_Станковић">Бора Станковић</href>
кôд B: страница <href = "https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Борислав_Станковић">Бора Станковић</href>
кôд C: страница <href a="https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Борислав_Станковић">Бора Станковић</href>
кôд D: страница <a href="https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Борислав_Станковић">Бора Станковић</a>
кôд E: страница <a "https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Борислав_Станковић">Бора Станковић</a>

  Q-45: Изабери одговор:

 • Кôд A
 • Нетачно
 • Кôд B
 • Нетачно
 • Кôд C
 • Нетачно
 • Кôд D
 • Тачно
 • Кôд E
 • Нетачно

Питање 3.

href je …

  Q-46: Изабери одговор:

 • HTML елемент, помоћу кога се други HTML фајл укључује у веб страницу.
 • Нетачно
 • Атрибут HTML елемента a. Овим атрибутом се задаје текст на који треба кликнути да би се прешло на другу адресу.
 • Нетачно
 • HTML елемент, којим се задаје URL адреса.
 • Нетачно
 • Атрибут HTML елемента a. Овим атрибутом се задаје URL адреса.
 • Тачно

Питање 4.

Нека је A адреса неке веб стране, а S идентификатор секције у тој страни. Који од датих записа представља адресу секције S на страни A?

Запис A: A//S
Запис B: A.S
Запис C: A#S
Запис D: A::S
Запис E: A/S

  Q-47: Изабери одговор:

 • Запис A
 • Нетачно
 • Запис B
 • Нетачно
 • Запис C
 • Тачно
 • Запис D
 • Нетачно
 • Запис E
 • Нетачно

Питање 5.

Када се референцира веб страна неког другог веб сајта, неопходно је користити:

  Q-48: Изабери одговор:

 • Апсолутан линк
 • Тачно
 • Релативан линк
 • Нетачно
 • Интерни линк
 • Нетачно
 • Кориснички линк
 • Нетачно

Питање 6.

Шта је релативан линк?

Питање 7.

У ком случају је идентификатор секције (заједно са специјалним знаком који му претходи) довољан да означи адресу те секције, тако да није потребно наводити путању до странице која садржи секцију?

  Q-50: Изабери одговор:

 • Ако се адреса користи у оквиру истог сајта, који садржи и страницу са секцијом.
 • Нетачно
 • Ако се адреса користи у оквиру исте странице у којој је и секција, било пре или после секције.
 • Тачно
 • Само ако се адреса користи у оквиру исте странице у којој је и секција, тако да је линк на секцију ниже од секције.
 • Нетачно
 • Само ако се адреса користи у оквиру исте странице у којој је и секција, тако да је линк на секцију изнад секције.
 • Нетачно

Питање 8.

Фолдер са свим подфолдерима и фајловима који чине сајт је прекопиран на други рачунар ради припремања неких измена. Оригинални фолдер се и даље користи као званична верзија сајта, а копија се користи као радна верзија. Шта од наведеног је тачно?

  Q-51: Изабери одговорe:

 • Релативни линкови у радној верзији ће указивати на одговарајућа места у радној верзији.
 • Тачно
 • Апсолутни линкови у радној верзији ће указивати на одговарајућа места у радној верзији.
 • Нетачно
 • Релативни линкови у радној верзији ће указивати на одговарајућа места у званичној верзији.
 • Нетачно
 • Апсолутни линкови у радној верзији ће указивати на одговарајућа места у званичној верзији.
 • Тачно

Питање 9.

У документу index.html учитава се слика cvet.jpg која се налази у фолдеру Img који је заједно са index.html у фолдеру А на D партицији на диску. Означи релативну путању до слике.

D:.
└───A
  ├───Img
  │  └───cvet.jpg
  └───index.html

  Q-52: Изабери одговор:

 • Релативна путања до слике је A/Img/cvet.jpg
 • Нетачно
 • Релативна путања до слике је Img/cvet.jpg
 • Тачно
 • Релативна путања до слике је ../Img/cvet.jpg
 • Нетачно
 • Релативна путања до слике је D:A/Img/cvet.jpg
 • Нетачно

Питање 10.

У фолдеру Racunarska_oprema налазе се фолдери Tastature и Slusalice са одговарајућим садржајима. Како у оквиру линка на страници BezicneTastature.html треба да се напише адреса странице BezicneSlusalice.html, да би корисник са веб стране где су приказане бежичне тастатуре, прешао на веб страну са бежичним слушалицама?

C:.
└───Racunarska_oprema
  ├───Tastature
  │  │───BezicneTastature.html
  │  └───...
  └───Slusalice
    │───BezicneSlusalice.html
    └───...

  Q-53: Изабери одговор:

 • BezicneSlusalice.html
 • Нетачно
 • Slusalice/BezicneSlusalice.html
 • Нетачно
 • ../Slusalice/BezicneSlusalice.html
 • Тачно
 • Tastature/BezicneSlusalice.html
 • Нетачно

Питање 11.

Којим од понуђених HTML кодова се на веб страну убацује слика cvet.jpg?:

кôд A: <img src="cvet.jpg" alt="цвет"/>
кôд B: <image = "cvet.jpg" alt="цвет"/>
кôд C: <img source="cvet.jpg" alt="цвет"/>
кôд D: <image source="cvet.jpg" alt="цвет"/>

  Q-54: Изабери одговор:

 • Кôд A
 • Тачно
 • Кôд B
 • Нетачно
 • Кôд C
 • Нетачно
 • Кôд D
 • Нетачно

Питање 12.

Како може да се прикаже видео садржај на веб страни?

  Q-55: Изабери одговор:

 • Помоћу елемента video у оквиру кога се налази елемент source
 • Тачно
 • Помоћу елемента source у оквиру кога се налази елемент video
 • Нетачно
 • Помоћу елемента movie са атрибутом src
 • Нетачно
 • Помоћу елемента video са атрибутом href
 • Нетачно

Питање 13.

Којим од понуђених HTML кодова се на веб страну убацује аудио фајл pesma.mp3?:

кôд A: <audio controls> <src src="pesma.mp3" type="audio/mpeg" /> ... </audio>
кôд B: <audio controls> <source source="pesma.mp3" type="audio/mpeg" /> ... </audio>
кôд C: <audio controls> <source src="pesma.mp3" type="audio/mpeg" /> ... </audio>
кôд D: <audio controls> <src source="pesma.mp3" type="audio/mpeg" /> ... </audio>

  Q-56: Изабери одговор:

 • Кôд A
 • Нетачно
 • Кôд B
 • Нетачно
 • Кôд C
 • Тачно
 • Кôд D
 • Нетачно

Питање 14.

Шта омогућава својство (атрибут) controls у оквиру audio или video елемента?

  Q-57: Изабери одговор:

 • Контролу формата учитаног аудио или видео садржаја.
 • Нетачно
 • Приказ алатке са контролама за покретање и заустављање аудио или видео садржаја.
 • Тачно
 • Аутоматско покретање аудио или видео садржаја чим се учита.
 • Нетачно
 • Избор који садржај ће се приказивати, ако је наведено више различитих извора.
 • Нетачно

Питање 15.

Где се уписује текст који се приказује у случају немогућности да се прикаже аудио или видео садржај?

  Q-58: Изабери одговор:

 • У оквиру audio или video елемента.
 • Тачно
 • У оквиру src атрибута.
 • Нетачно
 • У оквиру alt атрибута.
 • Нетачно
 • У оквиру p елемената, иза audio или video елемента.
 • Нетачно

Питање 16.

Како може да се прикаже видео садржај са другог сајта на веб страни (нпр. неки YouTube видео)?

  Q-59: Изабери одговор:

 • Није могуће приказати видео садржај са другог сајта на нашој веб страници.
 • Нетачно
 • Помоћу елемента source у оквиру кога се налази елемент youtube.
 • Нетачно
 • Помоћу елемента iframe са атрибутом src.
 • Тачно
 • Помоћу елемента img са атрибутом href.
 • Нетачно